Terminado
Feminismes

Ciutats i pobles vivibles per a totes i tots: Catalunya des de la diversitat que l’habita

Empoderar els col·lectius de dones catalanes i altres persones implicades, construint aliances per millorar la qualitat de la seva acció individual, comunitària i política, a partir, tant de la introducció de la perspectiva feminista internacionalista, com de la consciència sobre els impactes del nostre model de producció i consum en la configuració de ciutats en el Sud global.

El projecte té com a objectiu realitzar un procés participatiu entre entitats i col·lectius de diferents ciutats i altres experiències internacionals, sobre l’anàlisi urbà des d’una perspectiva de gènere, tenint en compte els impactes de l’actual planificació de les ciutats en la conciliació de la vida personal , familiar, laboral i comunitària, de tota la població i especialment de les dones; agrupant propostes, reflexions i experiències útils al moviment ciutadà en aquest terreny, tenint en compte, a més, el context actual de crisi econòmica i social. El procés participatiu té com a objectiu millorar la qualitat de l’acció política i comunitària dels col·lectius i persones amb què treballem, a partir d’una major introducció de la perspectiva feminista en el seu treball a la ciutat, per tal que quan interactuïn en la construcció de la nostra ciutat incorporin la visió d’una ciutat vivible per a totes.

Zona: Població de Vilafranca del Penedès i altres ciutats de Catalunya.

Període d’execució: 1 anys. Data inici: 2017.10.01 Data finalització: 2018.10.01

Cofinançament obtingut: Fons Català de Cooperació. Ajuntament de Vilafranca del Penedès, 1.363,58 € per any. Total 20.938,51 €