28 de setembre, Dia d’Acció Global per un Avortament legal, Segur i Gratuït

Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte ens sumem al crit global convocat per les organitzacions feministes arreu del món per:

“El dret als nostres cossos i les nostres vides: Drets sexuals i reproductius, per a totes i a tot arreu! Només des d’un enfocament que reivindiqui el nostre dret a decidir, construirem una societat de persones lliures”.


Les organitzacions feministes arreu del món convoquen accions i mobilitzacions als carrers aquest pròxim 28 de setembre.

En aquest 28 de setembre, Dia d’Acció Global per un Avortament legal, Segur i Gratuït, i Dia per la Despenalització de l’Avortament a Amèrica Llatina i el Carib ens sentim compromeses des dels nostres valors internacionalistes amb totes les dones que lluiten per la despenalització total de l’avortament, el gaudi ple dels drets sexuals i els drets reproductius, els drets Humans i la Justícia Global.

En la major part de països d’Àfrica i d’Amèrica Llatina, l’avortament està totalment prohibit. També en alguns països d’Àsia està severament restringit i fins i tot quan és legal, les dones han de patir costos elevats i la inaccessibilitat de l’atenció adequada a l’avortament. En diversos països d’Europa (sis països europeus mantenen lleis d’avortament molt restrictives i no permeten l’avortament a petició o per motius socials amplis), i cada vegada més en els Estats Units, les dones s’enfronten a ferotges atacs dels grups fonamentalistes religiosos i de dretes que volen reduir la seva llibertat sexual i reproductiva, imposant restriccions legals i financeres, un major estigma i discriminació i obstaculitzant encara més l’accés de les dones a avortar.

Aquest 28 de setembre també volem celebrar que gràcies a la feina i activisme que porten fent moltes companyes feministes des de fa anys, l’avortament es va convertir en llei a Argentina, a Mèxic la Suprema Cort despenalitza la interrupció voluntària de l’embaràs en una decisió històrica per al país, tot i que la decisió només obliga a l’Estat de Coahuila a modificar el seu Codi Penal al respecte.

Tot el nostre reconeixement a la feina que durant anys han impulsat les organitzacions feministes d’Amèrica Llatina, que ha permès anar ampliant el petit grup de països de la regió conformat per Argentina, Uruguai, Cuba, Guyana, Guaiana Francesa, Puerto Rico i algunes zones de Mèxic, on es permet en l’actualitat que les dones sol·licitin un avortament legal sense importar el causal de l’embaràs.

  • Obstacles en l’exercici del dret avortar a l’Estat Espanyol

En aquests últims mesos alguns mitjans de comunicació a l’Estat Espanyol per fi s’han fet ressò de les denúncies realitzades des de fa anys per les organitzacions feministes en relació amb el Dret a l’Avortament en el nostre entorn més proper.

Només el 15% dels avortaments a Espanya es fan en centres públics de salut. Han passat onze anys des que Espanya va aprovar la Llei Orgànica 2/2010 de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, Però, tot i ser un dret reconegut, persisteixen obstacles que impedeixen el seu accés: L’objecció de consciència dels i les professionals de la salut, l’autorització de menors. I la falta de targeta sanitària per a les dones en situació irregular de residència, són principals traves per a l’exercici dels drets sexuals i reproductius en el sistema públic.

No són casos aïllats, la immensa majoria de les interrupcions voluntàries de l’embaràs no es produeixen en centres de la xarxa sanitària pública, sinó en clíniques especialitzades amb les quals l’Administració concerta el servei. La sanitat pública ha de dotar-se dels recursos necessaris per garantir els drets sexuals i reproductius de les dones. És urgent revertir la situació actual: en l’àmbit de la sanitat privada (segons dades de Sanitat), el 2019 es van realitzar més del 85% dels avortaments.

La no obligatorietat en el compliment de la llei, obliga a milers de dones a l’any a desplaçar-se a altres províncies en què hi hagi clíniques concertades, ja que no en totes n’hi ha, perquè ni tan sols en aquestes situacions els públics els assumeixen. Això tot i que la llei reconeix «a totes les dones per igual l’accés a la prestació, amb independència del lloc on resideixin».

En relació amb l’Objecció de Consciència, hi ha professionals que directament s’oposen per raons morals, però també és evident, que segueix sent una pràctica estigmatitzada i no normalitzada sobre la qual no es parla i no es forma a professionals, no dona prestigi ni suma en la carrera professional.

  • # 28S ACCIÓ GLOBAL PER LA DESPENALITZACIÓ DE L’AVORTAMENT

Denunciem que milers de dones moren al món per avortaments clandestins. Milers de dones avorten cada any, dins i fora de la legalitat!

Mostrem la nostra solidaritat amb totes i cadascuna de les dones represaliades, criminalitzades i estigmatitzades per defensar el dret de les dones a l’avortament.

Donem suport a les reivindicacions dels col·lectius feministes que inclouen la interrupció voluntària de l’embaràs (IVE) com a part dels drets sexuals i reproductius de les dones i defensen que es tracta d’una qüestió de drets humans i salut pública:

  • Avortament lliure, gratuït, feminista, segur i dins el sistema públic de salut per a totes les dones, sense excepcions.
  • Educació sexual per a decidir, anticonceptius per avortar i avortament lliure, gratuït, accessible i segur per no morir. Per a totes les dones sense excepcions.
  • Ni un pas enrere, cap retrocés en el reconeixement de l’autodeterminació del cos de les dones.

Us convidem a participar activament en les accions convocades per les organitzacions feministes en els vostres territoris.

28 setembre 2021

 

[Imatges gràfiques de DEMUS – Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer]

 

Avortar és un dret humà fonamental!

Educació sexual per decidir!

Avortament lliure per no morir!

Autodeterminació sobre els nostres cossos!