Cooperem amb organitzacions i moviments socials a Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Cuba, Equador, Perú, Hondures i MST de Brasil, donant suport a processos emancipadors