Carta oberta als i les eurodiputades sobre la ratificació dels acords de pesca UE-Marroc

Des d’unes 250 entitats vinculades amb la defensa dels Drets Humans (incloent observatoris i organitzacions vinculades amb la defensa dels Drets Humans i del Medi Ambient), enviem una carta oberta als i les eurodiputades, per demanar-los que votin en contra de la ratificació de l’Acord de Col·laboració UE-Marroc en el sector pesquer, en la votació en el ple del Parlament previst avui 12 de febrer.

 • L’acord afecta aigües adjacents al Sàhara Occidental, i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) s’ha pronunciat en repetides ocasions sobre aquests acords anteriors concloent que el Sàhara Occidental no forma part del Marroc i que, per tant, els seus recursos no poden ser explotats per una altra potència. Per tant, els acords signats amb el Marroc no són extensibles a Sàhara Occidental.
 • L’Acord incompleix el requisit de consulta prèvia a la població sahrauí.
 • Manca de transparència i opacitat del procés de negociació.
 • La proposta a votar esmenta de forma repetida la sostenibilitat però no estableix cap tipus de garantia de la mateixa.
 • L’Acord posa en greu risc el desenvolupament econòmic de la regió nord-africana occidental i la seva aprovació tindria conseqüències nefastes sobre els recursos naturals del Sàhara Occidental.
 • L’Acord legalitza un dret extractiu postcolonial d’empreses europees habilitades per explotar els recursos naturals del Sàhara Occidental. Es tracta d’un acord amb efectes extraterritorials a les parts que el conclouen i que obre les portes a una sistemàtica vulneració de drets socials i econòmics, a partir d’idèntiques praxi amb què s’ha devastat el sector marítim i les pesqueries mediterrànies.

 

📤 Text de la carta oberta als eurodiputats en PDF

 

 

Carta oberta als i les eurodiputades sobre la ratificació dels acords de pesca UE-Marroc

Benvolgut / da Sr./ Sra.,

Des de diversos observatoris vinculats amb la defensa dels Drets Humans i organitzacions ecologistes, ens posem en contacte amb vostè, ja que en els pròxims dies es prendran importants decisions al Parlament Europeu que afectaran de manera directa a la població del Sàhara Occidental en relació amb el futur i sostenibilitat dels recursos naturals d’aquest territori.

El 13 de febrer a Estrasburg, està previst que el Parlament Europeu sotmeti a votació la renovació de l’Acord de Col·laboració amb el Marroc en el sector pesquer “Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Kingdom of Morroco”, i que afecta aigües adjacents al Sàhara Occidental .

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) s’ha pronunciat en diverses ocasions sobre aquests acords (1), concloent que el Sàhara Occidental no forma part del Marroc i, per tant, els seus recursos no poden ser explotats per una altra potència. Per tant, els acords signats amb el Marroc no són extensibles al Sàhara Occidental.

Igualment, és important cridar l’atenció sobre el prerequisit obligatori de consulta prèvia als i les sahrauís, assenyalat en el seu moment com a indispensable pel TJUE (2) i que no ha estat respectat.

L’opinió desfavorable a la signatura dels Acords de pesca del Front Polisario, representant reconegut per part de les Nacions Unides dels i les sahrauís i interlocutor legítim amb les institucions comunitaris, ha estat ignorat de manera deliberada. En el seu lloc, tal com denuncien diverses organitzacions de la societat civil sahrauí, en processos de consulta recents, com l’ampliació de l’acord d’associació, s’han consultat a empreses i organitzacions sospitoses de connivència amb el règim marroquí i amb l’ocupació del Sàhara Occidental (3).

D’altra banda, des del punt de vista de la sostenibilitat dels recursos, resulta preocupant que en el text s’afirmi que el Regne del Marroc és “l’única entitat amb la qual pot celebrar-se un acord d’aquest tipustenint en compte que cap altra entitat podria garantir el caràcter sostenible de l’explotació d’aquests recursos“, ja que el Marroc és qui impedeix que els mateixos habitants del Sàhara Occidental, els majors interessats en la sostenibilitat dels seus recursos, puguin ser els que així ho garanteixin.

La proposta a votar esmenta de forma repetida la sostenibilitat però no estableix cap mena  de garantia de la mateixa: els caladors més al sud, els pertanyents al Sàhara Occidental, són els més exposats a la pesca industrial, ja que són els més allunyats de les costes europees, mentre que les embarcacions que en l’acord es denominen “artesanals” queden reduïdes als caladors del nord, en aigües marroquines. En el reglament no figura cap límit de pesca per a la majoria dels vaixells beneficiaris d’aquest acord: únicament queden fixades les possibilitats de pesca de la flota industrial pelàgica, la qual cosa obre la porta a la sobreexplotació dels recursos.

Aquest Acord, que avança en la destrucció de llocs de treball fruit de l’expansió de la pesca industrial i de gran potència, posa en greu risc no només el desenvolupament econòmic de la regió nord-africana occidental sinó que a més legalitza un dret extractiu postcolonial d’empreses europees habilitades per explotar els recursos naturals del Sàhara Occidental. Es tracta d’un acord amb efectes extraterritorials a les parts que el conclouen i que obre les portes a una sistemàtica vulneració de drets socials i econòmics, a partir d’idèntiques praxis amb què s’ha devastat el sector marítim i les pesqueries mediterrànies.

Exportem un model extractiu insostenible i antisocial, amb el qual no es fomentarà un model econòmic respectuós amb els drets humans: La UE i els Estats de la Unió estan disposats a aplicar la mateixa política al Sàhara Occidental que la que ens va portar al risc de desaparició de la preuada tonyina vermella, el xanguet o la sardina, entre altres? Fins on es pretén seguir promovent la gran captura de tipus industrial, de competència deslleial i clarament desigual, amb efectes insostenibles a mig termini? Quan caldrà esperar perquè la Unió Europea lideri la recuperació de la pesca selectiva d’arts menors?

En aquest context, de flagrant incompliment de la jurisprudència comunitària referida a la situació del Sàhara Occidental, i per la necessitat d’evitar els seus greus efectes socials i ambientals, instem a sa senyoria a votar en contra de la ratificació de l’Acord de pesca entre UE i el Marroc, fins que exclogui explícitament l’explotació dels recursos provinents del territori del Sàhara Occidental i , en tot cas, asseguri un desenvolupament sota criteris democràtics, socials i culturals.

ORGANITZACIONS SIGNANTS (Per ordre alfabètic):

 • CEAS (Coordinadora estatal de Asociaciones amigas del Sàhara) – 16 asociaciones
 • Consell Nacional de la Joventut de Catalunya – El Consejo Nacional de la Juventud de Cataluña (CNJC) es la plataforma que reúne casi cien entidades juveniles de Cataluña y consejos locales de juventud.
 • Ecologistas en Acción
 • Entrepobles
 • Federació ACAPS (Federació Catalana d’Associacions Amigues del Poble sahrauí)
 • Federación de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui del País Valencià.- 20 entitats federades
 • Lafede.cat, federación formada por 117 organizaciones por la justicia global
 • Mundubat
 • NOVACT
 • Observatori del Deute en la Globalització
 • Observatori DESC
 • ODHE – Observatori Drets Humans i Empreses a la Mediterrània
 • La Plataforma Valenciana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui- aglutina a cerca de 40 personas individuales, que incluyen a profesores de derecho internacional de la universidad de Valencia, y entre otros a Javier de Lucas, Director del Instituto de DDHH.
 • SUDS

_________________________________________________

(1) Sentència del TJUE C-104/16 p del 21 de desembre de 2016 i sentència en l’assumpte C-266/16 de 27 de febrer de 2018 i Acte en l’assumpte T -180 / 14, de 19 de juliol de 2018)

(2) Segons l’organització Western Sahara Resource Watch, el procés de consulta d’ampliació de l’acord d’associació, recentment aprovat, només ha aconseguit el suport de 18 persones i empreses, sense poder demostrar de quina manera aquestes entitats consultades són rellevants per al poble del Sàhara Occidental. Com explica l’organització, “Les 18 són empreses estatals marroquins, instituts d’investigació marroquins, parlamentaris pro marroquins elegits en eleccions il·legals en els territoris ocupats, ONG marroquines i grups d’empreses marroquines.”

(3) En ocasió de la signatura de l’Acord d’Associació Marroc-UE, les organitzacions de la societat civil sahrauí van enviar un comunicat al Comissari Moscovici, amb data 9 de gener de 2019 expressant la seva total disconformitat amb el desenvolupament del procés de consulta. https://www.wsrw.org/files/dated/2019-01-11/20190111-saharawi_ngos-moscovici.pdf