POLITICA DE PRIVACITAT

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

El responsable és l’Associació Entrepobles/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte amb domicili social a carrer d’en Blanco, 73, 1º pis, 08028 Barcelona.

Qui és la persona delegada de protecció de dades?

És la persona responsable que vetlla pel compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, pots contactar amb aquesta persona delegada de Protecció de Dades a l’adreça postal d’Entrepobles/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte, o a l’adreça electrònica administració@entrepueblos.org

Com hem obtingut les dades de caràcter personal?

Les teves dades de caràcter personal els hem obtingut, en el cas de les persones associades, a través del butlletí de subscripció que has omplert i vas signar en el seu moment, i en el cas de les persones que esteu en els nostres mailings temàtics, perquè en alguna de les nostres activitats ens heu facilitat el vostre correu electrònic per rebre informació i convocatòries d’Entrepobles/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte.

Quines dades personals tractem?

Entrepobles/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte només tracta les dades de caràcter personal si ets major d’edat, en cas de ser menor d’edat ens cal l’autorització de la mare, pare o representant legal.

Les dades que tractem per a les finalitats que més endavant s’expliquen, són els següents:

A) En el cas de les persones associades, les dades que figuren en el butlletí d’associació:

 • Nom
 • Cognoms
 • DNI
 • Edat
 • Idioma de preferència
 • Professió
 • E mail
 • Telefono
 • Dirección Postal
 • Aportació econòmica

B) En el cas de les persones que ens ho hagin facilitat voluntàriament en alguna de les nostres activitats o directament, disposem de la seva:

 • Nom
 • Cognoms
 • Correu electrònic

També t’informem que tractarem aquelles dades addicionals que voluntàriament ens facilitis durant les futures relacions i interaccions que mantinguis amb Entrepobles/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte, inclosos els que ens aportis mitjançant xarxes social o una altra aplicació. Aquestes dades depenen de la teva pròpia configuració de privacitat, ús de la xarxa social o aplicació, així com de les polítiques de privacitat pròpies de cada xarxa social o aplicació, de manera que et recomanem llegir-les amb atenció abans de facilitar-nos dades a través d’ aquestes xarxes socials o aplicacions.

Per a què tractem les teves dades personals?

En compliment de la nostra missió en les nostres activitats d’informació, comunicació, educació i incidència de solidaritat internacional i transformació social, tractem les dades dels nostres socis/es, donants i activistes per a les següents finalitats:

A) En el cas de les persones associades:

 • Enviar informació d’Entrepobles/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte via correu postal, correu electrònic.
 • Convocatòries de les nostres assemblees anuals.
 • Informar sobre actualitzacions de les quotes, gestionar les desgravacions fiscals. Enviament de la nostra revista, la nostra memòria anual i altres tipus de participació (signar campanyes, etc.).

B) Tant en el cas de les persones associades com en el cas dels que ens han facilitat el seu e-mail:

 • Informar sobre activitats, campanyes o iniciatives i convidar a activitats que organitzi o en les quals participi Entrepobles/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte.

Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?

El tractament de les teves dades personals relacionat amb el manteniment de la seva relació amb la nostra organització com a soci/a o activista, està legitimat en resultar necessari per donar compliment a les obligacions derivades d’aquesta relació.

El tractament de les teves dades personals per a l’enviament d’informació sobre activitats, campanyes o iniciatives d’Entrepobles/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

Quan i per quin motiu podem facilitar les teves dades a tercers?

Les teves dades podran ser cedides als destinataris que s’indiquen a continuació, pels motius que a continuació s’expliquen:

 • Administracions Públiques: per al compliment de les obligacions legals i fiscals a què Entrepobles/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte està subjecta per la seva activitat.
 • Per als enviaments de revistes i les memòries anuals a les persones associades.
 • Entitats bancàries per al cobrament de les quotes de socis/es.

Per a més informació sobre les garanties a la seva privacitat, podeu adreçar-vos a la persona delegada de Protecció de Dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades.

Durant quant de temps guardarem les seves dades?

Les teves dades personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb Entrepobles/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte i, després de la finalització, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació. En aquest supòsit, es tractaran només als efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les teves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.

Quins són els teus drets?

Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de les adreces postal i electrònica indicades.

Així mateix, si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació:

 • A la nostra persona delegada de Protecció de Dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades.

Davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica, o de la seva adreça postal.