Terminado
Nicaragua
Feminismes

El dret humà a la salut prioritzant dones, joves i infantesa, capacitació local i participació comunitària

Contribuir a la millora de les condicions de vida i de salut integral de les dones, joves i nens / es, a través de la participació en espais de presa de decisions, l’atenció sanitària de qualitat, hàbits de vida saludables i cura del medi ambient .

Els objectius proposats d’aquest projecte són: Fer realitat el dret humà a la salut prioritzant les dones, joves i infantesa a Matagalpa, enfortint les capacitats locals i la participació comunitària, ampliant l’accés a l’atenció en salut primària i salut sexual reproductiva i emocional, impulsant accions de prevenció, promoció i educació en salut. Promoure models de vida saludables que fomentin la responsabilitat en el cuido de la salut individual, col·lectiva i ambiental.

Zona: Matagalpa

Contrapart: Col·lectiu de Dones de Matagalpa

Període d’execució: 17 mesos Data inici: 2017.01.01 Data finalització: 2018.09.30

Cofinançament obtingut: Fons Menorquí de Cooperació 40.000,00 €; Govern Balear 80.566,00 €. TOTAL 120.566,71 €