Terminado
Ecuador
Defensa del territori
Sobirania alimentària

Enfortiment de la sostenibilitat econòmica, comercial i soci-organitzativa de la processadora de Chicha de millora

Enfortir la sostenibilitat socioeconòmica de la processadora de begudes i aliments, emprenedoria de l’economia popular i solidària impulsat pel Comitè Central de Dones a Cotacachi.

Per a això es preveu enfortir el posicionament polític feminista emancipador a través de diferents estratègies de comunicació com la publicació del periòdic feminista La Corda, publicacions en mitjans alternatius, campanyes per una cultura no racista i per posar en valor les aportacions de les dones a la societat guatemalenca o la producció i difusió d’una radionovel·la que abordi les relacions de violència contra les dones.

L’estratègia prevista per a això està basada en el desenvolupament d’una escola de formació de promotors / es cooperativistes agroecològics / es; l’enfortiment de la formació i l’empoderament de la dirigencia cooperativa sobre la problemàtica ambiental i la seva capacitat de proposta sobre polítiques públiques que regulin els monocultius i el foment de l’agroecologia; l’enfortiment del Centre d’Investigació, Experimentació i Transferència Tecnològica en Agroecologia de CONFRAS (CIETTA); i l’enfortiment de sis comitès d’educació i gènere per a la millora de la participació política de les dones i la seva capacitat de disseny i defensa de polítiques públiques per al foment de la sobirania alimentària.

Zona: Cotacachi

Contrapart: Assemblea d’Unitat Cantonal de Cotacachi (AUCC)

Període d’execució: 12 mesos Data inici: 2016.12.26 Data finalització: 2018.08.31

Cofinançament obtingut: Ajuntament La Granada del Penedès 800,00 €; Ajuntament d’Avinyonet del Penedès 600,00 €; Ajuntament La gèlida 1.500,00 €; Ajuntament de Valladolid 20.155,76 €; Diputació de Valladolid 30.000,00 €; Ajuntament de Múrcia 17.569,46 €. Total 63.775,54 €