Terminado
Chiapas
Pobles indígenes

Enfortiment organitzatiu i formatiu de les comunitats indígenes i organitzacions socials

Enfortir el Sistema Indígena-intercultural d’aprenentatges i estudis com un espai de formació-acció de joves, dones i homes, de les comunitats indígenes i de les organitzacions socials de Chiapas des de la pràctica de l’equitat i la sostenibilitat ambiental.

Enfortir el Sistema Indígena-intercultural d’aprenentatges i estudis com un espai de formació-acció de joves, dones i homes, de les comunitats indígenes i de les organitzacions socials de Chiapas des de la pràctica de l’equitat i la sostenibilitat ambiental. La present proposta busca incrementar les capacitats dels pobles indígenes i empobrits de Chiapas per a l’exercici efectiu dels seus drets humans i l’impuls de processos democràtics endògens, des de la pràctica de l’equitat de gènere. Aquests objectius s’aconseguiran mitjançant l’enfortiment del Sistema Indígena-Intercultural de Aprenentatges i Estudis del CIDECI-Unitierra, situat a San Cristóbal de les Cases, Chiapas. El CIDECI-Unitierra és un àmbit de formació i investigació per a l’enfortiment de la societat civil a través de la promoció d’espais d’anàlisi i reflexió a favor de la interculturalitat i la recerca d’alternatives de desenvolupament participatiu. En aquest sentit, el projecte s’articularà en dos eixos de treball, que es corresponen amb els dos resultats esperats:

  1. Formació bàsica i tècnica amb i per joves dones i homes indígenes de Chiapas, amb èmfasi especial en l’accés de les dones a les oportunitats educatives ofertes.
  2. Acompanyament de processos i estructures de participació activa de la societat civil, a través de la creació d’espais oberts de reflexió i anàlisi i mitjançant la prestació de serveis a les comunitats indígenes i les organitzacions socials de l’Estat de Chiapas.

Zona: Chiapas

Contraparts: CIDECI

Període d’execució: 12 mesos Data inici: 2017.12.31 Data finalització: 2018.10.30

Cofinançament obtingut: Ajuntament de Castellar del Vallès, 10.550,00 €; Ajuntament de Molina de Segura, 20.987,84 €