Terminado
Guatemala
Defensa del territori
Pobles indígenes
Protecció a defensores DD.HH.

Enfortiment de capacitats en moviments de defensa del territori

Enfortir les capacitats polítiques, organitzatives i tècniques dins dels moviments de defensa del territori dels municipis dels departaments d’Alta Verapaz i Quiché per a la defensa dels seus drets, la comunicació alternativa, la incidència i l’exigència de processos de consulta sobre els seus territoris i béns naturals, buscant el bon maneig i aprofitament dels mateixos.

Treball en base a tres línies d’acció complementàries:

 

  1. Enfortiment de les capacitats d’incidència política i d’aliança de les organitzacions comunitàries indígenes per a la defensa dels seus drets individuals i col·lectius i la recerca de propostes per al bon maneig del territori i els béns naturals.
  2. Conformació d’un equip humà i tècnic capacitat en comunicació radial a les comunitats indígenes dels municipis on es desenvoluparà el projecte.
  3. Enfortiment de les capacitats de les organitzacions en la implementació de les consultes comunitàries davant els projectes extractius al seu territori, a través de la conformació d’un comitè de consulta comunitària.

Es tindran en compte les característiques i necessitats de la població subjecte majoritàriament K’eqchí per al desenvolupament de les capacitacions en l’idioma matern de les comunitats i en base a la seva realitat local i departamental i nacional.

Zona: Municipis dels departaments d’Alta Verapaz y Quiché

Contraparts: Fundación Madreselva (https://madreselva.org.gt/)

Període d’execució: 1 any; 29/01/2019-28/01/2020

Cofinançament obtingut:

  • Fons Menorquí de Cooperació 39.935,13€
  • Ajuntament de València 60.000,00€