Terminado
El salvador
Feminismes
Memòria històrica

Teixint la xarxa entre dones lesbianes al municipi de Sant Salvador.

Impulsar l’articulació de les dones lesbianes organitzades i independents en un col·lectiu que desenvolupi reflexions, discursos, i actuació conjunta amb una perspectiva lesbofeminista; i la sensibilització de la població sobre el respecte a la diversitat sexual. L’objectiu del projecte és impulsar l’articulació de les dones lesbianes organitzades i independents en un col·lectiu que desenvolupi reflexions, discursos i actuació conjunta amb una perspectiva lesbofeminista; i la sensibilització de la població sobre el respecte a la diversitat sexual. Això s’aconseguirà a través de dues estratègies; d’una banda, l’enfortiment dels coneixements, les capacitats i les eines de les dones lesbianes, a través de l’Escola de Formació Política Lèsbica Feminista, i dels resultats del sondeig d’opinió sobre diversitat sexual. D’altra banda, mitjançant la generació de canvis en l’imaginari social col·lectiu, cap al respecte dels Drets Humans de la població LGTB, a través de la promoció d’espais lúdics, artístics, mobilització, reflexió, i la formulació de demandes concretes a les institucions públiques.

Zona: Municipi de Sant Salvador

Contrapart: Las Dignas

Període d’execució: 12 mesos Data inici: 2017.12.30 Data finalització: 2018.12.30

Cofinançament obtingut: Ajuntament de Barcelona, 46.500,00 €