En ejecución
Ecologisme social
Feminismes
Protecció a defensores DD.HH.

Protegir el dret a defensar un futur en un món en emergència climàtica i ecològic

El programa que presentem Entrepobles i IDHC és continuïtat de l’aprovat en convocatòria 2017 actualment en curs. En la descripció del programa anterior ja apuntàvem que: “el procés endegat amb aquest programa és obert i li calculem una durada de 4 anys, que veiem necessària per desplegar totes les iniciatives, potencialitats i tot l’impacte esperat” En aquesta continuïtat, a part de desplegar els resultats de l’anterior, el programa evoluciona en dos sentits:

1) major èmfasi en la vinculació de la temàtica de les defensores amb els drets ambientals i amb el context d’emergència climàtica i ecològica imprescindible d’abordar des de l’EpD;

2) la promoció de xarxes de l’OSC catalana per la protecció de defensores esdevé un resultat en si mateix

L’objectiu específic del programa és: Promoure el coneixement, la iniciativa ciutadana i la construcció de xarxes d’organitzacions socials, locals i internacionals, promovent polítiques públiques per la protecció de defensores i defensors de DDHH i ambientals i afrontar l’emergèn climàtica global, des d’una perspectiva feminista.