Sobirania alimentària
Guies didàctiques

Camperoles, llavors de canvi

El documental “Camperoles, llavors de canvi”, disposa d’una guia didàctica dirigida al professorat de secundària, batxillerat, formació professional i educació de persones adultes que vulguin sensibilitzar a l’alumnat sobre les relacions desiguals de gènere en la sobirania alimentària. Aquesta guia ve inclosa juntament amb el documental.

La introducció a la guia didàctica conté informació de contextualització.

La guia per a secundària proposa diverses activitats basades en el documental i en els coneixements dels estudiants així com jocs i activitats de grup.

La guia per a batxillerat, formació professional i educació de persones adultes ropone diverses activitats basades en el documental i en els coneixements dels estudiants convidant a la reflexió i a l’anàlisi de les realitats que es presenten en l’audiovisual.

Introducció (català)
Guia per a secundària (català)
Guia per a batxillerat, FP i adults (català)