Altres
Blogs

Després de Berta Cáceres: Globalitzar la resistència

Es un projecte periodístic construït conjuntament amb el Col·lectiu de Periodistes CONTRAST. El projecte pretén deixar al descobert la cadena empresarial i financera que participa del projecte hidroelèctric hondureny d’Agua Zarca i, alhora i sobretot, visibilitzar les xarxes de lluita per la justícia global i en defensa del territori i el medi ambient teixides entre nord i sud arran de l’assassinat de la defensora dels drets humans hondurenya Berta Cáceres.

Visibilitzar la defensa del medi ambient enfront empreses que vulneren drets humans. La vulneració, però, no només s’emmarca en un lloc en un moment determinat, sinó que involucra diversos actors a altres indrets i per tant, també es teixeixen, i són clau, les xarxes de solidaritat sud-nord per incidir políticament i econòmicament i aconseguir canvis.

El cas de Berta Cáceres i el projecte hidroelèctric d’Agua Zarca serà el fil conductor de la narració i, servirà com a model extrapolable per a tots els territoris d’Amèria Central i del Sud. La pressió internacional va fer que empreses que donaven suport al projecte i entitats inversores d’arreu (el banc holandès FMO o Finn Fund finlandès, entre d’altres) es retiressin. Així, el projecte entronca amb la qüestió d’empresa i drets humans i la importància de fer aflorar tota la trama d’empreses i finançadors que, directa o indirectament, participen del projecte Agua Zarca.

➡️ http://resistenciaglobal.entrepobles.org/

Zona: Catalunya.

Período de ejecución: 1 any

Cofinanciación obtenida: Beca Dev Reporter 2018 atorgada per La Fede.cat, 20.000 euros.