Ecologisme social
Educació emancipatòria
Sobirania alimentària
Documentals

Documental “Aprendre a menjar, aprendre a viure”

Documental “Els menjadors escolars ecològics: una alternativa cap a la sobirania alimentària

Aprendre a menjar, aprendre a viure from Entrepbs/Herriarte on Vimeo.

Introduir l’alimentació ecològica a les escoles és una forma de viure i entendre el món. Apostem per un model de producció, distribució i consum d’aliments respectuós amb la terra i amb les futures generacions. Els menjadors escolars ecològics són una iniciativa que ens permet decidir sobre l’alimentació sana i també quin món volem.

Per tant, aquestes experiències són una forma d’exercir la nostra Sobirania Alimentària, entenent per sobirania alimentària el dret dels pobles a definir les seves pròpies polítiques i estratègies sostenibles de producció, distribució i consum d’aliments garantint a tota la població el dret a l’alimentació, sobre la base de la petita i mitja producció, que respecti a les pròpies cultures i a la diversitat.

Una producció del Kinógraf per Entrepobles, Barcelona 2009. Durada 19 min.