Educació emancipatòria
Feminismes
Llibres

Llibre il·lustrat: Ciutats vivibles i feministes per a sostenir les trames de la vida. No m’estrenyis capital, que no em dona la vida.

Descarrega aquest llibre il·lustrat a través d’aquest enllaç

Des d’Entrepobles i en col·laboració amb dues de nostres més afins col·laboradores, Lilián Celiberti (l’Uruguai) i Betlem C. Bel (Catalunya), publiquem el nostre últim material vinculat al nostre procés de ciutats vivibles i feministes: un llibre il·lustrat, anomenat “Ciutats vivibles i feministes per a sostenir les trames de la vida: No m’estrenyis capital, que no em dona la vida”.
Aquest relat il·lustrat, a dues veus, des del Nord Global i Sud Global, abasta totes les temàtiques tractades en el nostre últim procés de ciutats vivibles II, partint de què significa sostenir la vida per a explicar el conflicte capital-vida, passant per l’extractivisme i extractivisme urbà, com a eines colonials que forcen les migracions, i per tant la cadena global de les cures. Aterrant en les diferents maneres de viure i sentir una ciutat, oferint alternatives des del viure en relació: des de l’íntim fins al diàleg Nord-Sud.

El diàleg entre experiències, entre diferents, contribueix a deslligar aquests nusos i poder reconfigurar, re-nuar, les nostres experiències per a habitar en col·lectiu. Els diàlegs Nord -Sud permeten desmuntar hegemonies culturals, posar-nos en qüestió, repensar els nostres horitzons i poder així tornar a les nostres comunitats, al nostre entorn, a la nostra ciutat, a continuar treballant perquè siguin a poc a poc, cada vegada més vivibles.

Aquest relat il·lustrat està dirigit al públic en general i està disponible tant en castellà com en català.

Està publicat per Pol.len Edicions.
Crèdits del conte:
Relat: Lilián Celiberti i Betlem C. Bel
Il·lustració i maquetació: Emma Gascó
Edición: Pandora Mirabilia
Correcció i traducció: Aula d’idiomes
Publicació: Pol.len Edicions
Coordinació Entrepueblos: Kenya Castaldo

Descarrega la bibliografía a través d’aquest enllaç.