Campanya de contribució solidària per al suport i acompanyament de víctimes de la repressió estatal exercida pel Govern equatorià

Campanya de contribució solidària per al suport i acompanyament de víctimes de la repressió estatal exercida pel Govern equatorià

El passat 13 de juny iniciava a l’Equador una mobilització social liderada pel moviment indígena i les seues principals organitzacions (CONAIE, FENOCIN, FEINE) i secundada per altres sectors socials (estudiants, moviment feminista, treballadors/as), en protesta contra les polítiques neoliberals del govern equatorià que estan aguditzant l’encariment de la canastra bàsica, la precarització laboral i la desocupació, la disminució de pressupostos i garanties d’accés a drets de salut i educació, l’increment d’inseguretat i violència en diverses zones del país i la imposició d’activitats extractives (mineria i petroli) en clara violació del dret a la consulta prèvia, lliure i informada.

Les demandes socials de les i els manifestants, se sintetitzen en deu punts presentats al govern equatorià, que constitueixen exigències legítimes de compliment de drets econòmics, socials, culturals i ambientals greument vulnerats, demandes que han sigut sistemàticament ignorades pel Govern nacional en diàlegs previs a les protestes.

Com a resposta a aquest atur nacional, el Govern equatorià ha instaurat la violència estatal i la repressió al país que, en el marc d’un estat d’excepció decretat de manera il·legítima pel president de la República, des del 13 fins al 22 de juny ha causat ja 81 detencions il·legals i arbitràries (inclosa la de Leónidas Iza, president de la CONAIE, la major organització del moviment indígena a nivell nacional) i l’ús desproporcionat de la força a través de l’exèrcit i policia, amb la pràctica sistemàtica de tortures i l’ús de bombes lacrimògenes i bales de perdigons directes al cos de les i els manifestants de manera letal, reportant-se fins hui 3 morts, 65 persones ferides (de les quals 2 estan en estat crític, 5 amb pronòstic greu, 11 amb lesions en el rostre i ull i una amb amputació parcial d’extremitat superior), així com un menor d’edat de 15 anys desaparegut.

La presa de la Casa de la Cultura Equatoriana per part de forces policials, institució autònoma de gestió cultural que és tradicionalment emprada en les mobilitzacions com a espai d’ajuda humanitària; l’atac amb bombes lacrimògenes a universitats que han sigut establides com a centres humanitaris i d’acolliment; la toma de la seu de l’organització indígena FENOCIN; així com la campanya sistemàtica d’estigmatització, racisme i odi en contra dels i les manifestants indígenes, titllats de vàndals, salvatges i terroristes per part dels discursos oficials i mitjans de comunicació majoritaris; se sumen a la llarga llesta de vulneracions de drets humans i del dret a la resistència enfront d’accions o omissions del govern recollit en l’article 98 de la Constitució de l’Equador.

En aquest context, i davant la previsible impunitat de la vulneració de drets exercida per part de l’estat equatorià, tal com va succeir després de les protestes d’octubre de 2019 esdevingudes durant el govern de Lenin Moreno, sol·licitem la contribució solidària de persones i organitzacions a l’Associació de Víctimes Inocencio Tucumbi per al suport i acompanyament de víctimes i familiars de víctimes de la repressió estatal exercida pel Govern equatorià.

El compte corrent a la qual poden depositar les seues donacions és:
ES05 1491 0001 21 30 0007 9938 (concepte: donació emergència Equador, nom y DNI)