Pels drets LGTBIQ+: Per una vida digna que mereixi ser viscuda, no deixar ningú enrrere!

DRETS LGTBIQ+: ¡PER UNA VIDA DIGNA, QUE MEREIXI SER VISCUDA, NO DEIXAR NINGÚ ENRRERE!

28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTBIQ+, és un dia “no oficial” que es celebra mundialment cada 28 de juny en commemoració dels disturbis de Stonewall -Nova York, de 1969 (en que la policia va reprimir amb duresa a la comunitat LGTB), per a reafirmar el sentiment d’orgull sobre les identitats i orientacions sexuals i de gènere tradicionalment marginades i reprimides, per a visibilitzar la seva presència en la societat i les seves reivindicacions.


A tot el món s’impulsen mobilitzacions i accions des de la societat civil per a visibilitzar greus violacions de drets humans de les persones LGTBIQ+, evidenciar la impunitat i fer un anomenat als estats en la seva obligació d’impartir justícia i reparació lliure de discriminació. En el món hi ha aproximadament 69 països que persegueixen legalment les persones LGTBIQ+, en 11 s’aplica directament la pena de mort. La població LGTBIQ+ en la major part dels països té dificultats per a l’accés a la justícia, perquè gairebé en el 90% dels casos de violència i discriminació soferts, no es reporten ni generen denúncies.

Diversos informes d’ACNUR relaten les violències, detencions i tortures, i la necessitat de protecció internacional com a persones refugiades, amb accés a tots els drets socials, salut, educació, etc.

Des de’Entrepobles sempre ens hem compromès amb el treball de les nostres organitzacions aliades en els diferents països (en els quals acompanyem processos), que en el seu dia a dia enfronten la impunitat en els casos de discriminació i violència per orientació sexual i de gènere que afecta la població LGTBIQ+, exercint el seu dret a la justícia i la reparació, així com disminuir l’arbitrarietat que acompanya les seves denúncies.

Fem nostres les campanyes de sensibilització i d’incidència política per a:

 • Aconseguir que operadors responsables de protegir, atorgar justícia i reparació a les persones LGTBIQ+ víctimes de discriminació, apliquin fonaments jurídics de drets humans en el processament de casos, i s’impedeixi la discriminació en funció de prejudicis i estereotips. Per a això es proposa la formació de magistrats/as en violència de gènere i drets humans de les persones LGTBIQ+, així com mecanismes d’interlocució entre representants aquests col·lectius i les autoritats de justícia.
 • Promoure i defensar l’exercici efectiu dels drets humans i dels DESC en l’àmbit local, i dels drets de les dones i del col·lectiu LGTBIQ+ en condicions d’igualtat. Enfortir els sistemes públics (o amb vocació de servei públic) de provisió de béns públics en l’àmbit local, amb un èmfasi en els col·lectius més vulnerables com la infància.
 • Enfrontar la impunitat en els casos de discriminació i violència per orientació sexual i de gènere que afecta la població LGTBIQ+, exercint el seu dret a la justícia i la reparació, així com disminuir l’arbitrarietat que acompanya les seves denúncies.

També estem donant suport a les accions d’incidència que realitzen per a anar canviant els prejudicis i estereotips de l’opinió pública cap a les persones LGTBIQ+.

En coherència amb aquest treball de cooperació i solidaritat internacional, també en l’Estat espanyol, donem el nostre suport a les organitzacions i a les mobilitzacions que s’impulsen amb motiu de la celebració del 28 de juny, DIA INTERNACIONAL PER L’ALLIBERAMENT AFECTIU, SEXUAL I DE GÈNERE (veure en cada territori). A Entrepobles hi ha activistes que són part de la comunitat LGTBIQ+ i és necessari aquest acolliment col·lectiu.

Per tots aquests motius DENUNCIEM:

 • Un sistema que ens condemna a vides precàries, a discriminacions i a desigualtats. Les successives crisis han agreujat una situació ja per si mateix precària per a les persones LGTBIQ+Un sistema laboral que discrimina i que exerceix homofòbia, lesbofòbia, bifòbia i transfòbia. Encara avui es limita l’accés a segons quins treballs en funció de si formes part o no de la comunitat LGTBIQ+.
 • Una llei d’estrangeria, llei racista i patriarcal, que criminalitza les persones migrades, vulnera drets de ciutadania i precaritza especialment les dones i persones transmigrades. Cap persona és il·legal!

Totes aquestes discriminacions i violències vulneren drets!

Per això, EXIGIM:

 • Acabem amb la LGTBIQ+-fòbia. Exigim la fi de qualsevol mena de discriminació per motiu d’opció sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. I per a fer-ho efectiu, demanem inspecció laboral, protocols i eines efectives en el sistema educatiu, en el sistema públic de salut, en l’oci… En definitiva, són necessàries mesures en tots els àmbits de les nostres vides que vagin a les arrels de les violències.
 • Acollir a les persones que fugen de la repressió i la violència LGTBIQ+-fòbica!
 • La derogació de la llei d’estrangeria, cap persona és il·legal!
 • Exigim la regularització immediata de totes les persones migrades i el tancament dels Centres d’Internament d’Estrangers (CIE) i dels Centres d’atenció Temporal per a Estrangers (CATE); espais de detenció i privació de llibertat, disfressats d’atenció a immigrants.
 • Que el sistema educatiu i tots els espais escolars i extraescolars siguin segurs, lliures d’odi, violència, discriminació i LGTBIQ+-fòbia. Per a això és necessària la formació al professorat, alumnat i altres col·lectius educatius, en la conscienciació sobre la diversitat afectiu-sexual, familiar i de gènere, per una educació inclusiva.
 • Fer front a les campanyes de desinformació i discurs d’odi que promouen sectors conservadors i fonamentalistes del nostre país i que provoquen violències, assetjaments, fòbies i fins a assassinats contra les persones LGTBIQ+.

Incloure significa millorar el benestar de totes les persones!

Construïm juntes una societat que, com reivindiquen els feminismes, posin la vida i les cures en el centre. Una societat antipatriarcal, antiracista, anticolonial, i lliure de LGTBIQ+-fòbia. Una societat lliure de tota mena d’opressions, respectuosa amb la diversitat, que reconegui drets, per a poder viure en llibertat. Volem estar amb les gents que a tot el món treballen infatigablement per a fer d’aquest planeta un lloc millor.

ELS DRETS LGTBIQ+ SÓN DRETS HUMANS!

SISTEMES DE PROTECCIÓ INTERNACIONAL PER A PERSONES LGTBIQ+!

DRET A UNA VIDA DIGNA QUE MEREIXI SER VISCUDA, SENSE DEIXAR A NINGÚ ENRERE!


Font: Articulación Feminista Marcosur participen organitzacions d’Amèrica Llatina : Argentina, Bolivia Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, República Dominicana i Uruguay

Font: Demus Perú. Presentació de l’informe per la Defensa dels drets de la dona a Peru.

A través d’aquest enllaç pots descarregar l’informe: “Ataques defensoras y defensorxs LGTBIQ de derechos humanos 2020 – 2021″