Diàlegs Feministes i Ecologistes

Diàlegs feministes i ecologistes neix com una trobada d’intercanvis d’experiències i propostes d’alternatives des dels feminismes diversos, incorporant, entre molts altres elements, l’ecologisme social tan necessari per a la transició ecosocial a la qual hem de dirigir-nos, juntes, de manera col·lectiva per superar i desbordar la tan assentada pràctica capitalista, heteropatriarcal, racista, i que opera contra la base de la vida i el dret a les cures col·lectives que garanteixin vides dignes per a totes les persones i el planeta.


Caminant cap a les II Jornades Diàlegs Feministes i Ecologistes que celebrarem el proper mes de desembre d’aquest any 2021.

Aquests diàlegs feministes i ecologistes permeten que les nostres lluites tinguin inferència real, es realimentin d’esperança, de somnis i veus que interpel·lin noves formes de conducta humana, capaces de transformar-nos per un futur ple de reptes quotidians.

Diàlegs feministes i ecologistes: justícia social i ambiental per a (re) conèixer sabers, accions i experiències que garanteixin vides dignes

Al llarg d’aquestes jornades de posada en comú i construcció de paradigmes emancipadors vam poder compartir les nostres experiències més significatives i les nostres capacitats reflexives per articular discursos i pràctiques, envoltades d’una vitalitat feminista plena d’energia i passió, rebel·lia i dignitat.

Intercanvi d´experiències de resistència, però també de pràctiques i agències feministes.

Tenim la possibilitat de posar aquestes pràctiques comunitàries al servei, no solament de les comunitats, sinó de la globalitat, del món. Construcció d’espais que ens permetin seguir intercanviant experiències de resistència, però també de pràctiques i agències feministes.

Una de les propostes d’aprenentatge més interessant [entre molts altres] va ser la d’imaginar davant de la crisi capital-vida noves formes d’organitzar la societat. Perquè els conflictes pels béns comuns no són fets aïllats, responen a un model capitalista neoliberal extractivista, que es repeteix i es retroalimenta entre el nord, el sud, el centre i la perifèria.

Com la usurpació, la despulla i la mercantilització dels béns comuns posen en evidència profundes violacions als drets humans, on fins i tot hi ha dones, en els respectius territoris, que estan exposant la seva vida per la defensa d’una cosa que és comunitària i pel bé de tot el planeta.

Les diferents ponències de les dones que ens van acompanyar ens han servit per mostrar, un cop més, la capacitat autosuficient dels feminismes i la seva interacció a diverses escales globals. D’aquí la importància de les relacions internacionals, de les aliances per poder enfrontar la defensa del que és comú i la intolerància reiterada de les violacions constants dels drets humans.

 

 

El nostre horitzó s’albira en la llunyania. És una qüestió comuna a totes les dones. Es tracta d’un horitzó de transformació emancipadora. Algunes de les estratègies que ens plantejaven les nostres companyes provenen d’una lluita activa i militant del sud. D’un sud global on la despulla i l’extorsió es perceben en l’ordre del dia junt amb la desobediència, la rebel·lia i la resistència.

 

 

Posar la vida de les persones i el planeta al centre sense deixar ningú enrere.

És per això que hem de desenvolupar estratègies de democratització del coneixement i la comprensió crítica de la nostra realitat social: difondre-la, comunicar-la, transmetre-la per inferir en noves polítiques feministes -econòmiques, culturals, socials, de les cures- que ens permetin desenvolupar un canvi real en els nostres espais de vida quotidiana, posar la vida de les persones i el planeta al centre sense deixar ningú enrere.

D’aquí, potser, puguem crear noves aliances insòlites. La nostra capacitat de polititzar a la ciutadania ha d’observar-se més enllà de la seva única realitat, en el cas d’occident, i aprendre noves formes d’activisme nodrint-nos de les experiències de resistència del sud.

Les nostres companyes feministes ja han bregat amb temes tan escèptics per la societat com la defensa del territori i béns comuns, per part de dones i homes que posen en risc la seva vida i els seus cossos, canvi climàtic, a través de diverses formes d’activisme de consciència, aconseguint mostrar la fractura que vincula el desenvolupament del model neoliberal al medi ambient. Donant evidència a aquesta crisi mitjançant el seu activisme, han aconseguit dotar de consciència al moviment per la vida, superposant l’estrat individualista del sistema polític i econòmic tradicional, cap a una nova lògica en la qual les relacions humanes i l’entorn s’anteposen al mercat, i que paradoxalment té a veure també amb el reconeixement de la saviesa i les cosmovisions dels pobles indígenes, en definitiva amb la sostenibilitat de la vida, de les persones i el planeta.

 

 

I és que pot no resultar tan paradoxal pensar i reconèixer que des dels feminismes comunitaris i pobles originaris fa molts segles que es viu en harmonia amb la natura sense causar danys irreparables en el seu entorn. Això hauria de servir per replantejar-nos: 

¿Cap a on dirigim les nostres lògiques productives?

Camins entrellaçats que ja ens mostren les dones que participen en aquests diàlegs a través d’intercanvis d’experiències des de diferents territoris, lluites i rebel·lies, alternatives i accions connectades que podem recuperar a través de la sistematització de les sessions i les càpsules audiovisuals de les Jornades Internacionals Diàlegs Feministes i Ecologistes, que van tenir lloc al desembre de 2020 i que pots visionar en aquest enllaç

 

Un dels objectius de recuperar tot aquest intercanvi de sabers i rebel·lies és avançar en aquestes articulacions i aliances feministes des de l’ecologisme social que ens permetin continuar construint des de la diversitat i la inclusió.

Seguirem connectades per poder trobar-nos de nou per aquesta posada en comú en el marc de les II Jornades Diàlegs Feministes i Ecologistes que celebrarem el proper mes de desembre d’aquest any 2021.

Pots revisar la relatoria de “L´acord comercial UE-Mercosur, un cop de mercat” 

«Construcció de nous paradigmes per la sostenibilitat de la vida, de les persones y el planeta»

«Juntes soms més forts: Imaginaris col.lectius i pràctiques comunitaries des del bon vivir»

«Rescatar l´esperança: No deixem el futur a les seves manos»

Per a més informació pots contactar-nos a través del nostre correu electrònic:

educacio@entrepobles.org