Terminado
El salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Protecció a defensores DD.HH.

Consolidació de la Xarxa Centreamericana de Comunicació com un espai generador d’informació alternativa

Consolidar la Xarxa Centroamericana de Comunicació com a generadora d’una informació alternativa amb qualitat davant la desinformació que impera a la regió Amb aquest projecte es pretén consolidar el treball de la Xarxa Centreamericana de Comunicació com un espai per articular iniciatives de comunicació relacionades amb temes de l’àmbit polític , social, econòmic, equitat de gènere i cultural a fi de promoure el desenvolupament humà dels pobles de Centre Amèrica des d’un enfocament crític i qüestionador del sistema, tal com formula la Xarxa en el seu Missió.

Taller SEGURIDAD DIGITAL |Red Centroamericana de Comunicación

Amb el suport, en un inici l’Ajuntament de Valladolid, i posteriorment dels Ajuntaments de Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d’Anoia, des de 2013 s’han desenvolupat quatre fases del projecte “Enfortiment d’organitzacions i xarxes socials centreamericanes des de la comunicació per al desenvolupament (Nicaragua, el Salvador, Hondures I Guatemala) “, la quarta fase s’està iniciant en aquest any 2016. en tot aquest període, s’han donat suport activitats d’intercanvi d’experiències sobre el paper que juguen els mitjans de comunicació en la defensa dels territori, béns comunitaris, els Drets Humans i la llibertat d’expressió (2013). S’han enfortit les capacitats de la Xarxa en àrees com la Producció radiofònica, Periodisme Comunitari i Plans de Comunicació i Incidència (2014), en Tecnologies de la Comunicació: Ciberactivisme Digital i Digitalització (2015). I amb el projecte que s’executa actualment (2016), en Digitalització de Mitjans de Comunicació Tradicionals, Incidència en les Polítiques Públiques contra la censura i la discriminació i Gènere i Masculinitats. Amb aquests projectes s’ha promogut l’accés a la informació digital, la incidència de la Xarxa en polítiques públiques en comunicació i en la lluita contra la violència cap a les dones; el suport a les activitats del CEDOC i activitats de divulgació de materials

Zona: Amèrica Central

Contrapart: Fundació Cuca de llum

Període d’execució: 12 mesos Data inici: 2017.04.01 Data finalització: 2018.03.30

Cofinançament obtingut: Fons Català de Cooperació. Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia 12.673,29 €; Ajuntament de Tremp 650,00 €; Ajuntament de Reus 2.139,27 €; Ajuntament de Vilafranca del Penedès 15.375,00 €; Ajuntament d’Olèrdola 500,00 €. TOTAL 53.902,00 €