Terminado
Nicaragua
Feminismes

Dones agenciant seus drets, transformen les seves realitats

Contribuir a l’empoderament individual i col·lectiu de les dones que els permeti defensar els seus drets humans Enfortir els processos organitzatius de les dones que els permeti exigir i demanar el compliment dels seus drets humans.

L’objectiu d’aquest projecte passa necessàriament per la realització d’una forta inversió en la generació de consciència que permeti a les dones, adolescents i joves, reconèixer-se com subjectes de drets. Aquest projecte és de formació i organització comunitària, el que vindrà a enfortir les capacitats de les mateixes, enfortint així el seu procés d’empoderament personal, permetent-los ser més protagonistes, apropiar-se de noves capacitats i habilitats, perquè puguin replicar i / o multiplicar els nous coneixements als seus parells, en els seus territoris. I li apostin a la col·lectivitat, des de processos organitzatius comunitaris, perquè participin, amb reconeixement social, en accions i espais socials i polítics més enllà de la seva implicació directe amb el col·lectiu. I que es mobilitzin per la reivindicació dels seus drets i demandes, exercint d’aquesta manera una ciutadania plena.

Zona: Matagalpa, Managua

Contraparts: Col·lectiu 8 mar

Període d’execució: 12 mesos Data inici: 2017.12.15 Data finalització: 2018.12.14

Cofinançament obtingut: Ajuntament de Burgos, 83.410,43 €