Terminado
Ecuador
Defensa del territori
Ecologisme social
Pobles indígenes

Defensores i defensors de la naturalesa contribueixen a la construcció ecològica i democràtica del bon viure

Contribuir a la defensa dels drets de les dones, pobles i nacionalitats indígenes i de la Naturalesa des del lideratge de les dones, per a la consolidació del Bon Viure. Contribuir a la defensa dels drets de les dones, pobles i nacionalitats indígenes i de la Naturalesa des del lideratge de les dones, per a la consolidació del Bon Viure. Aquest projecte es presenta com a tercera fase del procés dut a terme des de 2013 el seu objectiu sempre ha estat la construcció i consolidació del Bon Viure. Pretén donar un salt qualitatiu en el treball de promoció del protagonisme de la societat civil organitzada en la construcció del Sumak Kawsay, i posicionar el conjunt de persones que viuen una violació dels seus drets en el paper clau de defensor, reconeixent el lideratge de les dones per a això.

Zona: Totes les províncies

Contrapart: Acció Ecològica

Període d’execució: 2 anys Data inici: gener de 2016 Data finalització: Desembre de 2018

Cofinançament obtingut: Govern Basc 521.576,39 €

 

Evaluación del proyecto