Terminado
Migracions i refugi

Cap al Tribunal Permanent dels Pobles (TPP) sobre la violació amb impunitat dels drets humans de les persones migrants i refugiades

Celebrar una sessió específica del Tribunal Permanent dels Pobles (TPP) amb l’objectiu d’identificar i jutjar la cadena de corresponsabilitat en tota la ruta migratòria que implica la violació dels drets humans de les persones migrants, buscant de forma urgent accedir a la justícia .

El Projecte “Cap al Tribunal Permanent dels Pobles (TPP) sobre la violació amb impunitat dels drets humans de les persones migrants i refugiades” pretén generar mecanismes d’accés a la justícia enfront de la violació dels drets humans de les persones migrants en Europa, tenint en compte el conjunt del procés migratori, des dels factors del desplaçament forçat fins a la problemàtica al país d’acollida.

Zona: Catalunya

Període d’execució: 12 mesos. Data inici: 2017.09.01 Data finalització: 2018.08.30

Cofinançament obtingut: Tribunal permanent dels pobles. 20.000,00 € Total 105.946,96 €