Terminado
Feminismes
Multinacionals i tractats
Protecció a defensores DD.HH.

Teixint xarxes de complicitat amb Amèrica Llatina per la cura dels drets de totes i tots.

Promoure la concertació entre el conjunt d’actors públics i privats de Barcelona implicats en l’Educació per al Desenvolupament, l’Educació per als Drets Humans i l’Educació per la Pau, a partir dels respectius valors afegits.

Promoure el coneixement, la iniciativa i la incidència ciutadana per a la protecció de defensores i defensors de DDHH davant la criminalització de l’exercici dels seus drets, a través de potenciar sinergies entre entitats, col·lectius i administracions públiques. Es tracta de promoure polítiques públiques centrades a mitigar els efectes, enfrontar les causes estructurals i promoure la coherència de polítiques sobre les vulneracions del dret a defensar drets. Un dret que també hem de defensar a casa nostra.

És un projecte dirigit al públic juvenil en general, i en particular a la ciutadania activa, expressada en moviments ciutadans, organitzacions socials i col·lectius diversos, i a responsables institucionals i polítics

Zona: Catalunya

Període d’execució: 2 anys. Data inici: 2017.12.01 Data finalització: 2019.11.30

Cofinançament obtingut: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. 149.538,60 € Total 192.658,67 €