Terminado
Ecologisme social
Feminismes
Sobirania alimentària

Les persones i el planeta primer: defensar els que defensen.

Impulsar un debat ciutadà entorn de la defensa del planeta, els límits del creixement, generant recursos i espais de treball en xarxa, que tinguin com a valor fonamental la construcció d’un model alternatiu transformador des de la Sobirania Alimentària i els feminismes, i que facin visibles el paper de les defensores de DDHH.

Pretenem seguir avançant en la construcció de propostes educatives i de sensibilització per promoure l’exercici d’una ciutadania crítica i compromesa a la nostra ciutat, amb un enfocament global / local de les causes i les alternatives, per aconseguir una economia que posi en el centre la cura i les necessitats de les persones, més enllà dels beneficis econòmics, tasca que la nostra organització ja ve realitzant a la ciutat d’Alacant.

Zona: Alacant

Període d’execució: 12 mesos. Data inici: 2017.12.01 Data finalització: 2018.11.30

Cofinançament obtingut: Ajuntament d’Alacant. 4.960,00 € Total 6.260,00 €