Terminado
Feminismes

Ciutats vivibles i acollidores per a totes i tots, des de la diversitat que les habita

Aquest projecte vol ampliar l’àrea d’acció territorial més enllà de la ciutat de Barcelona, abastant zones i localitats de Tarragona, Lleida i Girona.

El projecte pretén contribuir a unes ciutats més adaptades a la diversitat de les vides de les persones, en especial atenció a les dones, que les habiten, amb un enfocament local/global.

I, per això, s’ha treballat amb l’objectiu d’empoderar els col·lectius de dones i altres persones implicades, construint aliances per millorar la qualitat de la seva acció individual, comunitària i política, a partir, tant de la introducció de la perspectiva feminista, com de la consciència sobre els impactes del nostre model de producció i consum en la configuració de ciutats al Sud global.

S’ha treballat a través de tres components per tal d’assolir els objectius fixats.

Per una banda a través de que els col·lectius de dones i veïnals de diferents localitats de Catalunya integrin de forma vivencial i efectiva la perspectiva de gènere en el seu treball de construcció de drets en l’entorn urbà, visibilitzin les discriminacions ocultes, i ho treballin en xarxa amb d’altres agents.

Incorporant per part dels col·lectius de dones i veïnals de diferents localitats de Catalunya activitats d’incidència social en el seu entorn sobre els impactes del nostre model de producció i consum en la configuració de ciutats en el Sud global.  

I, finalment, establint una xarxa informal d’intercanvi, cooperació i incidència internacional per unes ciutats vivibles.

El procés ha volgut donar una major força i visibilitat a les agents que ja realitzen treball en l’espai urbà i gènere, tant a nivell local com internacional, tot contribuint a crear estratègies globals de desenvolupament comunitari i, assolint un major coneixement d’aquest treball per part d’actors/es del projecte i d’altres ciutadanes que hi accedeixin a través de la repercussió en el blog, els vídeos, el mòdul formatiu i les publicacions.

S’ha promogut el contacte d’aquests col·lectius que ja treballen sobre les desigualtats a l’espai urbà des dels països del Sud i des de casa nostra, a partir del feminisme amb altres espais ciutadans, com Ca la Dona, a través de les xarxes i relacions establertes per Entrepobles en anteriors processos cooperatius, tant a Catalunya com als països del Sud.

Com a resultat d’aquest procés s’ha realitzat el documental i el llibre Ciutats vivibles des de la diversitat que les habita, així com el blog on estan disponibles diversos materials, notícies i informació d’altres trobades i jornades realitzades. Disponibles a: https://ciutatsvivibles.wordpress.com/

Zona: Catalunya.

Període d’execució: 1 any i mig. Data inici: Desembre 2016 Data final: Maig 2018

Cofinançament obtingut: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, 30.000,00 €. Total: 64.515,47  €