Sobirania alimentària
Altres
Llibres

Arran de terra: Indicadors participatius de Sobirania Alimentària a Catalunya

Quin són els aliments que importem i exportem? Com ha canviat en pocs anys la dieta mediterrània? Qui treballa el camp actualment? Quina és la situació de la dona pagesa? A aquestes i a altres preguntes respon l’Estudi “Arran de terra: Indicadors de Sobirania Alimentària a Catalunya” .

L’informe és fruit de tres anys de treball per part d’Entrepobles i de l’Institut d’Economia Ecològica i Ecologia Política (IEEEP), dues entitats que participen activament en el Moviment Català per la Sobirania Alimentària.

Aquest informe defineix un sistema d’indicadors de Sobirania Alimentària (SbA) a Catalunya que permeten analitzar com s’entén i s’aplica aquest concepte en el context català i, alhora, aporta elements perquè tant la pagesia catalana com els consumidors i les consumidores puguem decidir sobre la pròpia alimentació.

L’estudi inclou l’avaluació de 70 indicadors que es relacionen amb dotze atributs: alimentació culturalment adequada, alimentació sana i equilibrada, circuits curts i de proximitat, control popular de l’agricultura i l’alimentació, diversitat productiva en l’àmbit regional, educació per la SbA, medi rural viu i productiu, minimització dels residus, producció agroecològica, relacions de gènere justes, relacions comercials justes i transparents i relacions cooperatives i de confiança.

L’avaluació d’aquests indicadors dóna una visió àmplia i exhaustiva de l’estat actual del sistema agroalimentari català, la seva inserció en el sistema agroalimentari global, la seva petjada ecològica i les tendències futures que se’n poden deduir.

Per tal d’aterrar el concepte de SbA a la realitat catalana, es feia imprescindible que fos un estudi participatiu on les persones, organitzacions i moviments que duen anys treballant des d’aquesta perspectiva i potenciant el món rural a casa nostra poguessin explicar què entenen per SbA, en quines situacions es troben actualment l’agricultura i l’alimentació a Catalunya, com s’està treballant el concepte des dels diferents àmbits (administració, pagesia, moviments socials, universitat…), quina és la situació de la dona en relació amb ell sistema agroalimentari i quins són els reptes i les perspectives de futur del moviment.

Autor: IEEP i Entrepobles

DESCARGAR