Revistes i butlletins

Butlletí 54 “Contra la violència sexual a dones i nenes, per la desmilitarització i la pau al Congo”

Descarregar Butlletí 54

  • Contra la violència sexual a dones i nenes, per la desmilitarització i la pau al Congo 2-4
  • D’Entrepobles només n’hi ha una 4-5
  • Recursos naturals i defensa del territori 6-8
  • El portal defensaterritorios.org 8
  • Campanya internacional Mineria al paradís?’ 9-10
  • Nicaragua: Comunicació i sensibilització sobre el canvi climàtic i el seu impacte en el medi ambient, la sobirania alimentària i la salut 11-12
  • Entrepobles en la lluita camperola dels Sem Terra, Brasil 13