Educació emancipatòria
Feminismes
Guies didàctiques
Revistes i butlletins

Fanzine: Protocolo ante situaciones de acoso

El Protocol de prevenció i actuació davant situacions d’assetjament Entrepobles pretén desemmascarar qualsevol comportament masclista, fomentant el bon tracte i reprovant aquells altres que posin en risc el desenvolupament de les llibertats personals.

El fanzine “Protocol davant situacions d’assetjament, és una eina amb la qual volem posar en valor el Protocol de prevenció i actuació davant situacions d’assetjament Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte en coherència amb el nostre treball de lluites contra les injustícies i el tracte discriminatori i lesiu que la societat històr icament li ha conferit a les dones.