Defensa del territori
Protecció a defensores DD.HH.

Mapatge de l’oferta formativa a València sobre instruments de protecció de drets humans

Mapatge de l’oferta formativa a la ciutat de València sobre la utilització dels instruments internacionals de protecció de drets humans en els processos d’incidència i denúncia social.

Descarrega a través d’aquest enllaç l’oferta formativa

Els instruments internacionals de protecció dels drets humans són mecanismes que poden resultar útils a l’hora de desenvolupar accions d’incidència política i que promouen l’accionar dels estats per al compliment de les seves obligacions de respectar, protegir i garantir els drets fonamentals de tota la humanitat.

Per això hem dut a terme una recopilació dels recursos de formació en aquests instruments internacionals de protecció dels drets humans que puguin facilitar a les OSC o els moviments socials la seva utilització en els processos d’incidència i exigència del degut compliment dels drets humans. Amb això, es pretén generar un document que reculli totes les formacions disponibles actualment per a, si es considera necessari en un futur, poder facilitar l’accés a col·lectius de base o organitzacions socials a espais formatius sobre la utilització d’aquests mecanismes en els processos d’incidència política i social.