Cruïlles de Vida: Busquem alternatives feministes, de justícia climàtica i d’educació davant les crisis superposades.

Des d’Entrepobles i l’Observatori DESC a través d’aquest projecte de “Cruïlles de Vida” volem oferir alternatives polítiques, socials, ecologistes i feministes a les quatre vessants més importants de les crisis superposades: la crisi social, la crisi econòmica, la crisi de les cures i l’emergència climàtica.

Però… Què entenem per crisi superposades?

Fa temps que parlem d’un context de crisi global que emmarca les relacions Nord Global-Sud Global i que ara està marcat per la crisi sanitària i la crisi de cures.

La crisi sanitària ha agreujat la crisi global, amb aquest context actual s’ha accentuat la crisi de cures, a la vegada que ha visibilitat la seva essencialitat amb dues regions, accentuant l’ascens d’un moviment feminista-tant a Amèrica Llatina, com a casa nostra-, amb creixent influència social i política.

A més, l’emergència climàtica i ecològica té efectes diferenciats Nord-Sud basats en lògiques extractivistes, de dominació, explotació i despossessió de béns naturals. Aquesta realitat i asimetria s’ha de veure i afrontar dins d’un sistema capitalista, patriarcal, racista i extractivista.

Per això, Globalitzem alternatives feministes i climàtiques!

Volem promoure una ciutadania conscient, informada, crítica, mobilitzada i responsable, local i internacionalment davant les crisis superposades i les seves vessants, des d’una perspectiva ecologista, feminista, de justícia social i defensa dels DH.

Volem generar eines i espais de reflexió, intercanvi i acció en xarxa de la ciutadania organitzada a Catalunya, connectada amb el Sud Global, per enfortir la resiliència social, incidir en la coherència de les polítiques públiques i construir alternatives en temps de crisis.

A través d’aquest enllaç podràs entrar a la web de “Cruïlla de Vides”  i conèixer tot el projecte des de dins, a més de recursos interessants.

Habitatge Ciutat Meridiana: L’autoorganització veïnal i les lluites única via per garantir els drets

La greu problemàtica estructural vinculada a l’accés a un habitatge digne i la crisi social i econòmica agreujada per la Covid-19 continuen arrasant amb les condicions de vida de la classe treballadora arreu del territori. Aquestes condicions s’agreugen a barris empobrits i històricament deixats de banda per les administracions, com és el cas de Ciutat Meridiana.

A banda de les execucions hipotecàries i les enormes dificultats per pagar els elevats preus de lloguer, l’administració no ofereix tampoc solucions a aquelles persones que opten per l’ocupació d’habitatges en desús per abastir-se d’un dret bàsic que no se’ls hi està garantint. En aquest context, clama al cel com la moratòria de desnonaments, a la pràctica no s’estigui complint, abocant a aquelles famílies que ja tenen una situació difícil a una situació encara pitjor.

Per aquest motiu, des de la FAVB i Entrepobles, en relació fluida amb l’AV de Ciutat Meridiana, busquen difondre aquesta problemàtica mitjançant una sèrie de vídeos per poder traslladar unes reivindicacions concretes.

En aquesta vessant es cercarà donar a conèixer la situació del barri pel que fa a l’accés a l’habitatge i les reivindicacions des de les organitzacions i les associacions veïnals del barri.

L’autoorganització veïnal i les lluites col·lectives són l’única via per garantir els nostres drets. A banda del suport mutu en el dia a dia, aquestes també permeten forçar a les administracions competents a complir amb les seves obligacions. En aquest context es traslladaran tres reclamacions:

  • Compliment i pròrroga indefinida de la moratòria dels desnonaments
  • Ampliació de la borsa d’emergència. Cura material i mental de les persones afectades
  • Regular el mercat de l’habitatge amb més habitatge públic