Guia didàctica “Emergència climàtica”

Proposta pedagògica elaborada per Entrepobles i Edualter per abordar l’emergència climàtica des de la complexitat, a partir de diversos llenguatges i mirades, procurant transversalitzar la temàtica en els diferents àmbits i esferes de la vida.

La proposta didàctica està enfocada a l’alumnat de segon cicle de l’ESO i de Batxillerat. Es concreta en 8 propostes pedagògiques, que mitjançant activitats i recursos, es  desplega com a procés integral que permet treballar competències curriculars de diverses àrees, i no exclusivament des de les àrees científiques.

Juntament amb les propostes educatives es desenvolupen consideracions metodològiques, amb l’objectiu que pugui oferir eines i itineraris diversos que impulsin estratègies des de la comunitat educativa ampliada com a part del procés local i global que permeti treballar competències curriculars orientades cap a una transformació ecosocial, justa, inclusiva i feminista.

Destaquem que per a l’elaboració de la guia hem comptat amb la revisió i aportacions de Carmen Sala i José Antonio Antón, activistes d’Entrepobles, així com docents del Grup de Treball EduGlobalStem a través d’Edualter. També volem destacar especialment la implicació des de l’inici del procés de joves de Fridays For Future Barcelona. Aquest treball col·lectiu ens ha permès afegir solidesa a la proposta pedagògica.

En aquest procés de construcció col·lectiva estem treballant actualment en un complement a aquesta unitat didàctica adreçada a professionals docents, que posem en pràctica del 5 al 9 de juliol a l’Escola d’Estiu Rosa Sensat. Material complementari fruit d’aquest procés i des dels aprenentatges de la seva posada en pràctica, que incorporarem, amb les adaptacions que corresponguin, a aquest material inicial.

La Unitat Didàctica Emergència Climàtica es pot descarregar en l’espai de publicacions del web d’Entrepobles i treballar-la en centres educatius de secundària, educació d’adults-es, cicles formatius, àmbits d’educació informal, col·lectius, etc. Aborda un seguit de temàtiques a través de propostes metodològiques, activitats i materials complementaris, en el cas que es vulgui aprofundir, que són adaptables a l’espai-temps així com al públic a què ens anem dirigint i acompanyant (alumnat, professorat, vinculats a moviments o grups climàtics i socials, que treballin per la justícia global: social, climàtica, ambiental, de cures,…).

Del 22 de març al 30 d’abril Entrepobles i Edualter vam realitzar una prova pilot, posant-la en pràctica amb alumnes de quart d’ESO de l’Institut Quatre Cantons de barri de Poble Nou a Barcelona, ​​paral·lelament a la finalització de l’edició i maquetació de la unitat didàctica.

Aquesta guia pedagògica pretén col·laborar en aquesta transformació cultural que hem de realitzar com a societat, i ho fem amb el ferm convenciment que l’educació és de les eines amb més potencial. Amb la modesta pretensió que sigui d’utilitat per fer un abordatge integral de la temàtica a les aules.

De manera indirecta, també es pretén que un dels resultats de dur a l’aula el conjunt de les activitats que proposem, sigui enfortir el moviment juvenil i estudiantil compromès amb la justícia climàtica. Es tracta clarament de fomentar la mobilització cap a l’acció, l’assumpció de compromisos individuals i l’augment de la percepció de coresponsabilitat amb la temàtica, tenint present tant allò més micro, a partir de la pròpia quotidianitat, com el nivell macro, a partir de la comprensió de les dinàmiques globals, els acords internacionals i els compromisos polítics existents, per poder articular accions i incidències contextualitzades i coherents.

El posicionament pedagògic de la proposta didàctica s’emmarca en una educació per a la justícia global, entesa des d’enfocaments de l’emancipació, els feminismes i la decolonialitat, convocant altres coneixements i sabers, aquells que s’han negat dins dels processos acadèmics i des de la història occidental

Per això, al llarg del recorregut de la guia es prioritzen els “com” abans que els “què”, apostant per posar l’atenció en els processos. Es pretén abordar la temàtica des de la complexitat i no amb la idea de transmetre un coneixement en la seva totalitat, sinó des de les fissures, des dels dubtes i des de les contradiccions, assumint-nos com a éssers emocionals i vulnerables, i posant consciència en la nostra existència d’ecodependencia i interdependència.

En definitiva, abordem la temàtica des de la perspectiva de justícia climàtica; incorporant les mirades individual-sistèmica, de nord i sud global, qüestionant el model socioeconòmic, aportant alternatives.

Natàlia Riera, àrea d’Educació d’Entrepobles


Si vols contactar per a més informació, assessorament i/o perquè participem en algun procés ens pots escriure a:

  • Entrepobles → educacio@entrepobles.org
  • Edualter → edualter@pangea.org