Terminado
Multinacionals i tractats

Barcelona a l’Aliança Europea de Municipis i Regions front els Tractats de Lliure Comerç i Inversions

El projecte pretén promoure des de la societat civil de Barcelona el lideratge i l’exercici de la responsabilitat global de la ciutat al moviment de municipis i regions europees lliures dels tractats comercials de tercera generació (TTIP/CETA/TISA), en col·laboració amb l’Ajuntament.

Per això es desenvoluparan dues línies d’actuació. La primera enfocada a establir un espai de cooperació amb sectors clau interessats a treballar el tema i que poden fer efecte multiplicador d’informació i debat públic -ONG de cooperació, pau i DD.HH., moviment feminista i per la igualtat de gènere, sindicats, xarxa d’economia social i organitzacions de petites i mitjanes empreses- a través de l’elaboració i difusió d’informes sobre la implicació dels tractats en aquests sectors.

La difusió dels informes i una campanya de comunicació a mida permetran que aquests sectors de la població s’involucrin i esdevinguin protagonistes del procés d’incidència social i política de la campanya Catalunya No al TTIP.

Una segona línia preveu un seguit d’accions per consolidar la coordinació, extensió i dinamització de les xarxes catalana, estatal i europea de territoris lliures de TTIP/CETA/TISA, coordinadament amb l’Ajuntament, per assolir canals d’incidència política dels municipis a nivell europeu i promoure la coherència de les polítiques globals de la UE.

En el marc d’aquest projecte s’han elaborat dos informes A qui beneficien els tractats de comerç i d’inversió? Una anàlisi amb perspectiva feminista i El lliure comerç i els teixits socioeconòmics locals junt amb altres accions i materials desenvolupats en el marc de la campanya  Catalunya No als Tractats de Comerç i Inversió. Materials, accions i campanyes de difusió i comunicació disponibles a: https://catalunyanotci.org/acerca-de/

Zona: Barcelona

Període d’execució: 15 mesos. Data inici: 15/12/2016 Data finalització: 14/03/2018

Cofinançament obtingut: Ajuntament de Barcelona, 45.539,47 €. Total: 61.974,97 €