Pels drets LGTBIQ+: Per una vida digna que mereixi ser viscuda, no deixar ningú enrrere!

DRETS LGTBIQ+: ¡PER UNA VIDA DIGNA, QUE MEREIXI SER VISCUDA, NO DEIXAR NINGÚ ENRRERE!

28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTBIQ+, és un dia “no oficial” que es celebra mundialment cada 28 de juny en commemoració dels disturbis de Stonewall -Nova York, de 1969 (en que la policia va reprimir amb duresa a la comunitat LGTB), per a reafirmar el sentiment d’orgull sobre les identitats i orientacions sexuals i de gènere tradicionalment marginades i reprimides, per a visibilitzar la seva presència en la societat i les seves reivindicacions.


A tot el món s’impulsen mobilitzacions i accions des de la societat civil per a visibilitzar greus violacions de drets humans de les persones LGTBIQ+, evidenciar la impunitat i fer un anomenat als estats en la seva obligació d’impartir justícia i reparació lliure de discriminació. En el món hi ha aproximadament 69 països que persegueixen legalment les persones LGTBIQ+, en 11 s’aplica directament la pena de mort. La població LGTBIQ+ en la major part dels països té dificultats per a l’accés a la justícia, perquè gairebé en el 90% dels casos de violència i discriminació soferts, no es reporten ni generen denúncies.

Diversos informes d’ACNUR relaten les violències, detencions i tortures, i la necessitat de protecció internacional com a persones refugiades, amb accés a tots els drets socials, salut, educació, etc.

Des de’Entrepobles sempre ens hem compromès amb el treball de les nostres organitzacions aliades en els diferents països (en els quals acompanyem processos), que en el seu dia a dia enfronten la impunitat en els casos de discriminació i violència per orientació sexual i de gènere que afecta la població LGTBIQ+, exercint el seu dret a la justícia i la reparació, així com disminuir l’arbitrarietat que acompanya les seves denúncies.

Fem nostres les campanyes de sensibilització i d’incidència política per a:

 • Aconseguir que operadors responsables de protegir, atorgar justícia i reparació a les persones LGTBIQ+ víctimes de discriminació, apliquin fonaments jurídics de drets humans en el processament de casos, i s’impedeixi la discriminació en funció de prejudicis i estereotips. Per a això es proposa la formació de magistrats/as en violència de gènere i drets humans de les persones LGTBIQ+, així com mecanismes d’interlocució entre representants aquests col·lectius i les autoritats de justícia.
 • Promoure i defensar l’exercici efectiu dels drets humans i dels DESC en l’àmbit local, i dels drets de les dones i del col·lectiu LGTBIQ+ en condicions d’igualtat. Enfortir els sistemes públics (o amb vocació de servei públic) de provisió de béns públics en l’àmbit local, amb un èmfasi en els col·lectius més vulnerables com la infància.
 • Enfrontar la impunitat en els casos de discriminació i violència per orientació sexual i de gènere que afecta la població LGTBIQ+, exercint el seu dret a la justícia i la reparació, així com disminuir l’arbitrarietat que acompanya les seves denúncies.

També estem donant suport a les accions d’incidència que realitzen per a anar canviant els prejudicis i estereotips de l’opinió pública cap a les persones LGTBIQ+.

En coherència amb aquest treball de cooperació i solidaritat internacional, també en l’Estat espanyol, donem el nostre suport a les organitzacions i a les mobilitzacions que s’impulsen amb motiu de la celebració del 28 de juny, DIA INTERNACIONAL PER L’ALLIBERAMENT AFECTIU, SEXUAL I DE GÈNERE (veure en cada territori). A Entrepobles hi ha activistes que són part de la comunitat LGTBIQ+ i és necessari aquest acolliment col·lectiu.

Per tots aquests motius DENUNCIEM:

 • Un sistema que ens condemna a vides precàries, a discriminacions i a desigualtats. Les successives crisis han agreujat una situació ja per si mateix precària per a les persones LGTBIQ+Un sistema laboral que discrimina i que exerceix homofòbia, lesbofòbia, bifòbia i transfòbia. Encara avui es limita l’accés a segons quins treballs en funció de si formes part o no de la comunitat LGTBIQ+.
 • Una llei d’estrangeria, llei racista i patriarcal, que criminalitza les persones migrades, vulnera drets de ciutadania i precaritza especialment les dones i persones transmigrades. Cap persona és il·legal!

Totes aquestes discriminacions i violències vulneren drets!

Per això, EXIGIM:

 • Acabem amb la LGTBIQ+-fòbia. Exigim la fi de qualsevol mena de discriminació per motiu d’opció sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. I per a fer-ho efectiu, demanem inspecció laboral, protocols i eines efectives en el sistema educatiu, en el sistema públic de salut, en l’oci… En definitiva, són necessàries mesures en tots els àmbits de les nostres vides que vagin a les arrels de les violències.
 • Acollir a les persones que fugen de la repressió i la violència LGTBIQ+-fòbica!
 • La derogació de la llei d’estrangeria, cap persona és il·legal!
 • Exigim la regularització immediata de totes les persones migrades i el tancament dels Centres d’Internament d’Estrangers (CIE) i dels Centres d’atenció Temporal per a Estrangers (CATE); espais de detenció i privació de llibertat, disfressats d’atenció a immigrants.
 • Que el sistema educatiu i tots els espais escolars i extraescolars siguin segurs, lliures d’odi, violència, discriminació i LGTBIQ+-fòbia. Per a això és necessària la formació al professorat, alumnat i altres col·lectius educatius, en la conscienciació sobre la diversitat afectiu-sexual, familiar i de gènere, per una educació inclusiva.
 • Fer front a les campanyes de desinformació i discurs d’odi que promouen sectors conservadors i fonamentalistes del nostre país i que provoquen violències, assetjaments, fòbies i fins a assassinats contra les persones LGTBIQ+.

Incloure significa millorar el benestar de totes les persones!

Construïm juntes una societat que, com reivindiquen els feminismes, posin la vida i les cures en el centre. Una societat antipatriarcal, antiracista, anticolonial, i lliure de LGTBIQ+-fòbia. Una societat lliure de tota mena d’opressions, respectuosa amb la diversitat, que reconegui drets, per a poder viure en llibertat. Volem estar amb les gents que a tot el món treballen infatigablement per a fer d’aquest planeta un lloc millor.

ELS DRETS LGTBIQ+ SÓN DRETS HUMANS!

SISTEMES DE PROTECCIÓ INTERNACIONAL PER A PERSONES LGTBIQ+!

DRET A UNA VIDA DIGNA QUE MEREIXI SER VISCUDA, SENSE DEIXAR A NINGÚ ENRERE!


Font: Articulación Feminista Marcosur participen organitzacions d’Amèrica Llatina : Argentina, Bolivia Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, República Dominicana i Uruguay

Font: Demus Perú. Presentació de l’informe per la Defensa dels drets de la dona a Peru.

A través d’aquest enllaç pots descarregar l’informe: “Ataques defensoras y defensorxs LGTBIQ de derechos humanos 2020 – 2021″

Campanya de contribució solidària per al suport i acompanyament de víctimes de la repressió estatal exercida pel Govern equatorià

Campanya de contribució solidària per al suport i acompanyament de víctimes de la repressió estatal exercida pel Govern equatorià

El passat 13 de juny iniciava a l’Equador una mobilització social liderada pel moviment indígena i les seues principals organitzacions (CONAIE, FENOCIN, FEINE) i secundada per altres sectors socials (estudiants, moviment feminista, treballadors/as), en protesta contra les polítiques neoliberals del govern equatorià que estan aguditzant l’encariment de la canastra bàsica, la precarització laboral i la desocupació, la disminució de pressupostos i garanties d’accés a drets de salut i educació, l’increment d’inseguretat i violència en diverses zones del país i la imposició d’activitats extractives (mineria i petroli) en clara violació del dret a la consulta prèvia, lliure i informada.

Les demandes socials de les i els manifestants, se sintetitzen en deu punts presentats al govern equatorià, que constitueixen exigències legítimes de compliment de drets econòmics, socials, culturals i ambientals greument vulnerats, demandes que han sigut sistemàticament ignorades pel Govern nacional en diàlegs previs a les protestes.

Com a resposta a aquest atur nacional, el Govern equatorià ha instaurat la violència estatal i la repressió al país que, en el marc d’un estat d’excepció decretat de manera il·legítima pel president de la República, des del 13 fins al 22 de juny ha causat ja 81 detencions il·legals i arbitràries (inclosa la de Leónidas Iza, president de la CONAIE, la major organització del moviment indígena a nivell nacional) i l’ús desproporcionat de la força a través de l’exèrcit i policia, amb la pràctica sistemàtica de tortures i l’ús de bombes lacrimògenes i bales de perdigons directes al cos de les i els manifestants de manera letal, reportant-se fins hui 3 morts, 65 persones ferides (de les quals 2 estan en estat crític, 5 amb pronòstic greu, 11 amb lesions en el rostre i ull i una amb amputació parcial d’extremitat superior), així com un menor d’edat de 15 anys desaparegut.

La presa de la Casa de la Cultura Equatoriana per part de forces policials, institució autònoma de gestió cultural que és tradicionalment emprada en les mobilitzacions com a espai d’ajuda humanitària; l’atac amb bombes lacrimògenes a universitats que han sigut establides com a centres humanitaris i d’acolliment; la toma de la seu de l’organització indígena FENOCIN; així com la campanya sistemàtica d’estigmatització, racisme i odi en contra dels i les manifestants indígenes, titllats de vàndals, salvatges i terroristes per part dels discursos oficials i mitjans de comunicació majoritaris; se sumen a la llarga llesta de vulneracions de drets humans i del dret a la resistència enfront d’accions o omissions del govern recollit en l’article 98 de la Constitució de l’Equador.

En aquest context, i davant la previsible impunitat de la vulneració de drets exercida per part de l’estat equatorià, tal com va succeir després de les protestes d’octubre de 2019 esdevingudes durant el govern de Lenin Moreno, sol·licitem la contribució solidària de persones i organitzacions a l’Associació de Víctimes Inocencio Tucumbi per al suport i acompanyament de víctimes i familiars de víctimes de la repressió estatal exercida pel Govern equatorià.

El compte corrent a la qual poden depositar les seues donacions és:
ES05 1491 0001 21 30 0007 9938 (concepte: donació emergència Equador, nom y DNI)

COMUNICAT d’Organitzacions Socials de l’Estat Espanyol enfront de la repressió del Govern Equatorià

COMUNICAT d’Organitzacions Socials de l’Estat Espanyol enfront de la repressió del Govern Equatorià

Barcelona, 15 de juny de 2022

En el marc de l’atur nacional que la Confederació de Nacionalitats Indígenes de l’Equador (CONAIE) i altres organitzacions socials sostenen des del dia dilluns 13 de juny al país, en protesta contra les polítiques neoliberals del govern equatorià que estan aguditzant l’encariment de la canastra bàsica, la precarització laboral i la desocupació, la disminució de pressupostos i garanties d’accés a drets de salut i educació, l’increment d’inseguretat i violència en diverses zones del país i la imposició d’activitats extractives (mineria i petroli) en clara violació del dret a la consulta prèvia, lliure i informada, les organitzacions signants denunciem la detenció il·legal i arbitrària de Leónidas Hissa Salazar, actual president de la CONAIE, i exigim la retirada dels càrrecs i mesures preventives imposades després del seu alliberament a l’espera del judici pel delicte de paralització de serveis públics.

Així mateix, exigim al govern equatorià que garantisca els drets a la protesta social i a la resistència, drets protegits en la Constitució equatoriana, i rebutgem la criminalització, fustigació i persecució a líders, lideresas, defensores i defensors de Drets Humans, organitzacions socials i indígenes en un clar exercici de criminalització i estigmatització de la protesta social.

Ens solidaritzem amb el moviment indígena i les nacionalitats i pobles de l’Equador, actors indispensables en la lluita social per la garantia dels drets humans i col·lectius, tant dels pobles indígenes com dels sectors empobrits i exclosos del país. Des de les organitzacions signants ens mantindrem vigilants davant qualsevol vulneració de drets i repressió violenta de la protesta social per part del Govern equatorià.

Organitzacions firmants:

Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte

Colectivo Maloka

alterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes

Perifèries del món

SUDS – Associació Internacional de Solidaritat i Cooperació

Fundación Paz y Solidaridad Euskadi

Fundació Pau i Solidaritat PV 

Parque Central sin Especulación ( Valencia)

Asociación Mujeres Migrantes Diversas 

Sobirania Alimentaria 

Observatori del Deute en la Globalització-ODG-

ONGD Ensenyants Solidaris

Ecosol

Paz y Desarrollo

CooperAcció

Taula per Mèxic

Plataforma unitària contra les violències de gènere

Komun.org

Ateneu La Torna

Baladre-Coordinación contra la precariedad, el empobrecimiento y la exclusión

Ecologistas en Acción

Plataforma de Solidaridad por Honduras en Madrid

Associació Amics i Amigues Poble Sahrauí de Menorca 

S’Altra Senalla

Mundu Bakean

Mugarik Gabe

Enginyeria Sense Fronteres de les Illes Balears

Campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión 

STEI Intersindical

Sindicato CCOO Euskadi

Izquierda Unida

Esquerra Unida del País Valencià

Catalunya en Comú

Fundación de los Comunes

Federació d’Associacions de Veïnals de Barcelona (FAVB)

Fundación Mundubat

Grupo Intercultural ALMÁCIGA

Soldepaz Pachakuti

Associació d’amics i amigues del poble Saharauí

STEI intersindical Illes Balears

Càritas Menorca

Fundació Vicente Ferrer

Xarxa de Consum Solidari

ATIM (Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes)

Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas (CODPI)

Asamblea Moza d’Asturies

Intersindical Valenciana

Grupo de educadores de calle y trabajo con menores

Coordinadora Valenciana de ONGD

Plataforma Burgos

Colectivo Alerta Amazónica

Col.lectiu per la Comunicació Lliure i Comunitària-La Mosca Tv

Ingeniería Sin Fronteras del País Vasco – Euskal Herriko Mugarik Gabeko Ingeniaritza

Coordinadora Estatal de Organizaciones para el Desarrollo

 

DESCARGA EL COMUNICAT (EN CASTELLÀ)

Oferta de treball: Tècnic/a de comunicació de l’Associació Entrepobles

Oferta de treball: Tècnic/a de comunicació de l’Associació Entrepobles

Entrepobles necessita contractar una persona responsable de desenvolupar la comunicació de l’entitat d’acord amb l’estratègia de comunicació ja construïda i l’estratègia general de l’entitat, donant visibilitat a la missió, visió i valors d’Entrepobles, d’acord amb la coordinació de l’associació i treballant conjuntament amb la comissió de comunicació i els serveis tècnics contractats. L’oficina tècnica d’Entrepobles es troba ubicada a Barcelona.

Funcions a realitzar per la persona

 • Planificar, dissenyar i executar les accions comunicatives d’acord amb l’estratègia de comunicació, elaborant un POA de comunicació mesurable i valorable, que assenyali les accions concretes d’EpD, projectes de cooperació i solidaritat, i de les activistes de la base social, tant aquí com a Amèrica Llatina, a més de les fites pròpies d’Entrepobles i de la comunicació en si.
 • Gestió estratègica d’una àrea de comunicació en una organització que integra persones alliberades tècniques i també alt potencial comunicador en persones activistes, a més de professionals externes que realitzen la comunicació d’alguns projectes i de les accions d’Educació Emancipatòria.
 • Creació, execució i avaluació de campanyes de comunicació específiques amb l’objectiu de donar a conèixer el treball de Entrepobles i augmentar-ne la base social.
 • Elaborar i gestionar el web d’Entrepobles i Cultopies (WordPress usuari avançat) i les xarxes socials (Twitter, Instagram, Facebook, Youtube, Telegram…) i els seus continguts/publicacions establint un calendari de publicacions, amb l’objectiu d’aconseguir un creixement de seguidores i correcció del llenguatge cooperanto (juntament amb els serveis tècnics i activistes que donen suport i realitzen algunes de les tasques)
 • Creació de relat comunicatiu, amb llenguatge comunicatiu dinàmic que apropi a noves bases socials i nous públics, adaptant-se a cadascun dels instruments comunicatius.
 • Establir criteris de noticiabilitat i de priorització, d’acord a l’estratègia d’Entrepobles, apropant-los a l’actualitat.
 • Elaborar el butlletí electrònic “newsletter” de notícies mensual (o amb la periodicitat que defineixi el POA)
 • Promoure i mantenir aliances estratègiques amb premsa i mitjans de comunicació, estatals, autonòmiques i internacionals, per al posicionament de l’entitat en aquestes temàtiques. Elaborar continguts (notes de premsa, dossiers, convocatòries, …) i crear una base de dades de mitjans.
 • Proposar i organitzar canals de comunicació interna per facilitar l’arribada dels continguts que cal comunicar.
 • Monitoritzar, fer seguiment i avaluar els resultats de les actuacions, elaborant els informes necessaris.
 • Realització de materials comunicatius necessaris, gràfics i audiovisuals adaptats a xarxes socials i youtube.
 • Suport a les activistes d’Entrepobles als diferents territoris en l’elaboració de materials comunicatius per a les activitats, seguint les recomanacions de l’estratègia.
 • Suport tècnic i gestió de la plataforma per a reunions virtuals (zoom) i webinar
 • Reunió setmanal, segons calgui, de planificació i informar dels progressos en l’execució, en què participaran coordinació i/o la comissió de comunicació, depenent del moment organitzatiu.

Perfil necessari

 • Formació universitària superior en ciències de la comunicació, periodisme o afins. Experiència mínima de 5 anys en un lloc similar.
 • Formació/experiència en planificació estratègica de comunicació i avaluació a través d’indicadors, mètriques i en definició i execució de campanyes de comunicació
 • Experiència en establir relacions amb els mitjans de comunicació i fer accions de comunicació: redacció d’articles, rodes de premsa, entrevistes a ràdio i televisió, xarxes socials, etc
 • Formació/experiència en gestió i dinamització de xarxes socials i mitjans de comunicació, i els seus continguts amb un llenguatge adaptat.
 • Coneixement sobre comunicació amb enfocament feminista i inclusiu, vinculada a moviments socials i temàtiques com la justícia social, DDHH, ecologista, entre d’altres.
 • Imprescindible castellà i es valorarà positivament el domini del català. Bona comunicació verbal i escrita en totes dues llengües.  
 • Elevada capacitat de redacció i comunicació. Flexibilitat a l’estil i l’enfocament per adaptar materials a diferents audiències. Domini del llenguatge comunicatiu de RRSS i premsa.
 • Domini del maneig de gestors de continguts digitals (especialment WordPress), xarxes socials, mailings, i Google Analytics, valorant-se la gestió de campanyes publicitàries en xarxes socials.
 • Coneixements i experiència en màrqueting digital, disseny gràfic i edició d’imatge i vídeos per a xarxes socials.

Competències

 • Capacitats per a la visió estratègica comunicativa, amb capacitats de resposta ràpida i flexible, que facilitin la planificació i, alhora, l’adaptació davant dels contextos.
 • Experiència i capacitat de treball en equips multidisciplinaris i diversos, de gestió horitzontal i activistes.
 • Capacitat d’autonomia, organització, i planificació del propi treball, i comunicació fluida amb l’equip de treball vinculat.

Presentació de candidatures

Les candidatures es presentaran per correu electrònic amb l’assumpte “Plaça tècnic@ de comunicació” a montse.carrillo@entrepueblos.org abans del 30 de juny de 2022, adjuntant els documents següents:

Currículum amb el detall de l’experiència segons els requisits establerts (s’agrairà si inclou alguns exemples de les campanyes realitzades) i carta de presentació que ha d’incloure la resposta a aquestes preguntes (màxim 5 línies per pregunta):

 • Coneixements sobre les temàtiques estratègiques de treball d’Entrepobles: Sobiranies, Feminismes i Justícies, i activismes
 • Vinculació/coneixement d’Entrepobles
 • Activitats relacionades amb la comunicació estratègica, premsa, multimèdia, campanyes a RRSS i sensibilització.
 • Organització, coordinació i treball en equip.
 • Altres requisits o implicacions del lloc de treball enumerats anteriorment que vulguis destacar.

Només es respondrà a candidatures preseleccionades que reuneixin els requisits establerts. Un cop feta la selecció prèvia, es podrà sol·licitar la realització d’entrevistes presencials i acreditació documental de les competències.

Tipus de contractació

− Jornada: 30 hores/setmanals

− Inici: Juliol

− Retribució: segons barem de l’organització

Descarrega a través d’aquest enllaç la informació

Crida ciutadana al Parlament de Catalunya pel reconeixement legal del crim d’ecocidi

Adhereix-te al manifest a través d’aquest enllaç

 

Els ecocidis comesos durant dècades a través del dany i la destrucció massiva d‘ecosistemes han catalitzat la crisi ecològica i climàtica actual. El dany ambiental i la pèrdua de biodiversitat a escala global, resultat d’activitats humanes irresponsables, continua creixent a un ritme vertiginós malgrat el coneixement dels seus riscos per part d’empreses, governs i la resta d’actors responsables. Aquesta situació posa en risc el nostre futur i el de milions d’éssers vius més, i debilita la base física i biològica que sosté la vida al planeta.

Per la seguretat de la nostra generació i de les generacions futures, és responsabilitat tant de la ciutadania com de les entitats socials, sector privat i institucions públiques del nostre país preservar els espais naturals i serveis ecosistèmics que sustenten les nostres vides. De la mateixa manera, és la nostra responsabilitat la de vetllar perquè la petjada ecològica de la nostra economia no comporti cap destrucció o greu dany ambiental.

Els actuals tractats, acords i ordenaments jurídics estatals interns no preveuen la correcció o compensació del crim d’ecocidi. Malgrat les contínues demandes de la societat civil, la destrucció de la naturalesa queda impune de forma reiterada. Cal canviar les regles per acabar amb la impunitat. És urgent crear una norma internacional que prohibeixi i sancioni penalment causar danys massius al nostre planeta.

En els darrers temps s’han produït avenços molt significatius al respecte en l’esfera política internacional. Diversos països com França, Bèlgica, Vanuatu i les Maldives ja s’han compromès a donar suport a l’esmena a l’Estatut de Roma per la incorporació del crim d’ecocidi. Fa tan sols dues setmanes, el Parlament Europeu va donar suport ferm a aquesta iniciativa a través de l’aprovació de dos informes clau. També són nombroses les figures públiques internacionals que donen suport al reconeixement internacional del crim d’ecocidi.

Tenint en compte tot l’anterior, les entitats sotasignants ens adrecem a les forces polítiques democràtiques del Parlament de Catalunya amb la finalitat que aproveu la “Proposta per presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, per reconèixer al nostre ordenament legal el crim d’ecocidi i donar suport a la iniciativa adreçada a l’Estatut de Roma per incorporar-lo al Tribunal Penal Internacional”.

Barcelona, ​​maig de 2022

Adhereix-te al manifest a través d’aquest enllaç

XXXIV Assemblea General “RETROBADES, ENTRECOSSOS”

XXXVI ASSEMBLEA GENERAL

RETROBADES, ENTRECOSSOS

Us convidem a la propera Assemblea General de Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte els dies 28 i 29 de maig a Burgos.

 

Estimades sòcies, estimats socis:

 L’Associació Entrepobles-Entrepueblos-Entrepobos-Herriarte celebrem l’Assemblea General, un espai on l’organització en el seu conjunt participa en la presa de decisions de tots els temes que presidiran el dia a dia de la nostra activitat el proper any.

La XXXIV Assemblea General “RETROBADES, ENTRECOSSOS” a més a més d’un acte de debat, participació i democràcia interna, aquest any serà també una festa per a (re) trobar-nos presencialment i poder celebrar que ens podem tornar a veure i abraçar després d’uns anys marcats per la pandèmia. Per aquest motiu, ens agradaria poder comptar amb la presència de moltes persones i si per algú suposa un esforç econòmic important, que no dubti a posar-se en contacte amb administració per poder trobar la forma de facilitar-li les coses.

L’assemblea serà a:

Burgos, 28 i 29 de maig 2022

Lloc: CENTRO EDUCACIÓN SECUNDARIA SAN JOSÉ

Seminario Menor, Paseo del Empecinado, 5 (09001 Burgos)

Durant els dos dies es realitzarà en paral·lel l’”Assemblea Entrepeques” amb activitats per a les nenes i nens assistents, que també faran les seves conclusions a la plenària final del diumenge. Ens agradaria que qui vulgui assistir amb nens i nenes ens ho faci saber abans del 17 de maig, per poder preparar bé aquest espai.

A continuació, us adjuntem a través d’aquest enllaç una fitxa d’inscripció que podeu enviar per e-mail a e-mail administracio@entrepobles.org abans del 17 de maig indicant les vostres dades i la forma d’inscripció. Per a qualsevol dubte ens podeu escriure a aquest mateix correu electrònic o trucar-nos al telèfon 932683366.

Per facilitar les tasques d’organització i sempre que sigui possible, us agrairiem que un cop emplenada i enviada la fitxa d’inscripció, feu l’ingrés (segons l’opció escollida) al compte d’Entrepobles:

Triodos Bank ES 05 1491 0001 21 3000079938 ES 05-1491-0001-21-3000079938. (Indicar a l’ingrés el nom, congnom i població. Podeu enviar també el comprovant de l’ingrés).

Data límit d’inscripció: 17 de maig de 2022

Els propers dies us enviarem més informació detallada del programa de la XXXIV Assemblea General “RETROBADES, ENTRECOSSOS”. També podeu trobar tota aquesta informació a la nostra web www.entrepobles.org

Amb moltes ganes de retrobar-nos i abraçar-nos,

Salutacions solidàries

Junta Entrepueblos Entrepobles-Entrepobos-Herriarte Entrepobles-Entrepueblos-Entrepobos-Herriarte

 

PROGRAMA

(En aquest enllaç pots descarregar el programa)

Dissabte 28 de maig

09.30h Inscripcions i entrega dels materials

10.15h Benvinguda Entrecossos. Celebrem l’alegria de retrobar-nos!

11.00h Constitució de la Taula i Presentació de l’Assemblea General i “Entrepeques”

11.20h Memòria d’Activitats de 2021

Balanç Econòmic de 2021 y Pressupost de 2022

12.20h Votacions

12.30h Descans

12.45h Les nostres línees de treball (2023-2026)

13.45h Vermut de retrobada i dinar

17.00h La cooperació solidària internacionalista d’Entrepobles (2023-2026)

19.30h De tapes amb Entrepobles. Espai infussió/cafè/birra distès per compartir. Sopar / Festa

Diumenge 29 de maig

1 0.00h Ens activem /Ens reactivem

10.30h Mapa per a navegar en la incertesa: reptes important per Entrepobles (2023-2026)

12.30h Conclusions de l’Assemblea “Entrepeques”

13.00h Clausura de la XXXIV Assemblea

 

UNA APROXIMACIÓ CRÍTICA A l’ACORD UE – MERCOSUR: Anàlisi de les dinàmiques estructurals i del nexe aigua-terra-treballo de productes agrícoles clau.

Des d’Entrepobles i Ecologistes en Acció, que formem part activa de la Campanya Catalunya No als TCI i la Campanya Estatal No als Tractats de Comerç i Inversió, presentem aquest informe com a eina per al debat crític sobre el tractat UE-MERCOSUR.

El Tractat de Comerç i Inversió entre la Unió Europea i els països del Mercosur porta 22 anys d’incertes i complexes negociacions, d’arrencades i frenades prolongades. Finalment, durant el 2018 i a inicis del 2019 les comissions negociadores entre totes dues regions van aconseguir un nou impuls que culminava al juny de 2019 amb l’anunci d’un text d’acord. Així i tot, quan tot semblava preveure una aprovació imminent per part del Consell Europeu, el procés de tramitació per a la ratificació de l’acord es va anar posposant una vegada darrere d’una altra fins a l’actual congelació “sine die” del procés.

El TCI UE-Mercosur entra al debat social i polític en el context de l’emergència climàtica i ecològica, de la pandèmia de la COVID-19, el canvi de govern a l’Argentina i la caiguda de popularitat de Bolsonaro al Brasil. I, encara que al nostre país no ha entrat a formar part del debat polític i l’agenda mediàtica com va passar amb el TTIP, principalment perquè l’actual govern espanyol està a favor de la signatura del tractat, en diversos països d’Europa diferents parlaments i governs s’han vist obligats a fer-se eco de les crítiques, sobretot quant a l‘impacte en l’agricultura, el medi ambient i l’emergència climàtica.

Per això, en el context d’emergència climàtica i ecològica en la qual ens trobem,  aquest estudi ens sembla clau per a visibilitzar les conseqüències d’aquest augment de la demanda d’intercanvis de béns naturals entre els dos continents, com la terra i l’aigua, fent patent que les polítiques econòmiques mai estan al marge de la materialitat i de la naturalesa que les sostenen.

Volem mostrar la contradicció entre els anuncis i declaracions sobre polítiques de reducció d’emissions i del Green New Deal de la Unió Europea, i l’augment constant de la nostra petjada ecològica al Sud Global en benefici de les grans empreses que dominen les cadenes de producció i distribució alimentària en el món, en detriment de les comunitats indígenes, de la vida i l’economia de la pagesia de totes dues regions, així com dels consumidors i les consumidores.

El tractat suposa abundar en les mateixes matrius: el Mercosur accentuaria el seu paper d’exportador de matèries primeres agropecuàries i Europa li vendria cotxes i altres productes industrials, desarticulant el teixit industrial intern de la regió. A grans trets, guanyen les multinacionals d’un costat i un altre de l’Atlàntic, podent produir de manera deslocalitzada, a gran escala i a baix preu, però a un alt cost humà i ambiental, tal com analitzem en aquest informe.

Esperem que aquest informe sigui útil per a aportar més elements a l’argumentari dels moviments socials i les organitzacions que, a un costat i a l’altre de l’Atlàntic, continuem promovent la crítica a aquests tractats, i per a impedir que prosperi la ratificació del TCI UE-Mercosur. Davant els beneficis de les multinacionals, exigim posar a les persones i el planeta primer!

Descarrega a través d’aquest enllaç l’informe

Descarrega a través d’aquest enllaç les infografies

*Aquest informe ha estat publicat amb la col·laboració de: Fundació Rosa Luxemburg – oficina d’enllaç a Madrid, l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

L’exposició “Activistes per la vida” del fotoperiodista Gervasio Sánchez arriba a Gijón

L’exposició “Activistes per la vida” del fotoperiodista Gervasio Sánchez arriba a Gijón

Entrepobles i Soldepaz Pachakuti inauguran a Gijón l’exposició “Activistes per la vida”, del fotoperiodista Gervasio Sánchez. La mostra, que documenta la situació de defensors i defensores de la naturalesa i dels drets socials i humans a Guatemala i Honduras, es podrà visitar al Museo Barjola (Calle Trinidad, 17) del 18 d’abril al 5 de juny de 2022.

“Activistes per la vida” explica la història de 40 homes i dones que lluiten pel seu territori i la seva naturalesa —per la riquesa de les seves terres i els seus rius— i pels drets de les dones i les llibertats ciutadanes. Aquesta defensa dels drets humans entra en conflicte amb els interessos d’inversors, empreses o grups transnacionals que extreuen amb impunitat els recursos naturals i les matèries primeres d’Hondures i Guatemala per vendre’ls al mercat mundial.

Les lleis d’Hondures i Guatemala afavoreixen els drets d’aquestes empreses, mentre que eliminen els drets de la ciutadania. Aquesta situació, lligada a la persecució i a les amenaces de mort constants, a l’elevat índex de violència i a la corrupció policial, política i jurídica de les regions, fa que milers de famílies se n’hagin anat dels territoris. No obstant això, hi ha comunitats indígenes i camperoles que lluiten enfront d’aquests poderosos interessos i aconsegueixen protegir les seves terres.

A través de fotografies, textos i videoentrevistes, “Activistes per la vida”, de Gervasio Sánchez, explica la vida d’homes i dones que tot i estar amenaçats de mort lluiten pels seus drets.

La realitat que s’explica en aquest projecte fotogràfic té a veure amb la vida quotidiana de persones que poden ser assassinades en qualsevol moment, persones perseguides per la defensa de la integritat dels seus llogarets, persones que lluiten com a defensors de la terra, persones que lluiten contra les grans empreses extractivistes, persones que lluiten per la naturalesa i la riquesa dels rius, i periodistes que intenten denunciar el que passa a Guatemala i Hondures”, explica Gervasio Sánchez.

L’exposició “Activistes per la vida” a Gijón està organitzada per Entrepobres i Soldepaz Pachakuti, compta amb la col·laboració del Museo Barjola i amb el suport de l’Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, l’Ajuntament de Gijón i de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

 

Tota la informació a www.entrepueblos.org i a www.activistesperlavida.cat